Competencia dixital: Roles de xénero. Pílula 2

¿Cal é a relación existente entre o xénero e as tecnoloxías? Estamos a descubrir que estes roles exprésanse e reprodúcense tamén no uso de tecnoloxías. Observando evidencias interesantes de diferenzas en canto á relación e preferencias entre nenas e nenos; así como a súa proxección no mercado, xerando produtos dirixidos a un xénero determinado.