RESIDENCIA UNIVERSITARIA MONTE DA CONDESA

WEB: http://www.usc.es/export9/sites/webinstitucional/gl/servizos/sur/descargas/PREZOS_SUR/Precios_Congresos_Curso_2016-2017.pdf

DIRECCIÓN: Campus Vida, s/n, 15701 Santiago de Compostela, A Coruña

PRECIOS

Precios por habitación e día

Habitación individual: 15 € (acreditando a participación nas xornadas)

Habitación dobre: 25 € (acreditando a participación nas xornadas)

 

HOSTAL MÉXICO PR

WEB: http://hostalmexico.com/

DIRECCIÓN: Rúa da República Arxentina, 33, 15701 Santiago de Compostela, A Coruña.

PRECIOS

Precios por habitación e día

Habitación individual: 35 €

Habitación dobre: 49 €

 

 

HOSPEDERIA VIA LUCIS

WEB: http://www.hospederiasdegalicia.com/santiago/hospederia-via-lucis

DIRECCIÓN: José María Suárez Núñez, 6, 15705  Santiago de Compostela, España

PRECIOS

Precios por habitación e día

Habitación dobre para uso individual: 35

Habitación dobre: 45 €

 

 

PENSIÓN RESIDENCIA FONSECA

WEB: http://www.pensionfonseca.com/

DIRECCIÓN: Rúa Fonseca, 1 -  Piso 2º, 15705 Santiago de Compostela, España

PRECIOS

Precios por habitación e día

Habitación dobre para uso individual: 40 €

Habitación dobre: 60 €

 

 

 

HOTEL LUX SANTIAGO

WEB: http://www.hotelluxsantiago.com/

DIRECCIÓN: Doutor Teixeiro, 4, 15706 Santiago de Compostela, España

PRECIOS

Precios por habitación e día

Habitación dobre para uso individual: 88 €

Habitación dobre: 89 €

 

 

HOTEL EUROSTARS GRAN HOTEL SANTIAGO

WEB: http://www.eurostarshotels.com/eurostars-gran-hotel-santiago.html

DIRECCIÓN: Avenida Maestro Mateo, 27 Santiago De Compostela 15706 España

PRECIOS

Precios por habitación e día

Habitación dobre para uso individual: 83,70 €

Habitación doble: 92,70 €

 

 

 

NH HESPERIA SANTIAGO PEREGRINO

WEB: https://www.nh-hoteles.es/hotel/nh-hesperia-santiago-peregrino

DIRECCIÓN: Avenida Rosalía de Castro, s/n, 15706 Santiago de Compostela, España

PRECIOS

Precios por habitación e día

Habitación individual con almorzo: 108 €

Habitación dobre con almorzo: 108 €

 

 

RESIDENCIA UNIVERSITARIA MONTE DA CONDESA

WEB: http://www.usc.es/export9/sites/webinstitucional/gl/servizos/sur/descargas/PREZOS_SUR/Precios_Congresos_Curso_2016-2017.pdf

DIRECCIÓN: Campus Vida, s/n, 15701 Santiago de Compostela, A Coruña

PRECIOS

Precios por habitación y día

Habitación individual: 15 € (acreditando la participación en las jornadas)

Habitación doble: 25 € (acreditando la participación en las jornadas)

 

HOSTAL MÉXICO PR

WEB: http://hostalmexico.com/

DIRECCIÓN: Rúa da República Arxentina, 33, 15701 Santiago de Compostela, A Coruña.

PRECIOS

Precios por habitación y día

Habitación individual: 35 €

Habitación doble: 49 €

 

 

HOSPEDERIA VIA LUCIS

WEB: http://www.hospederiasdegalicia.com/santiago/hospederia-via-lucis

DIRECCIÓN: José María Suárez Núñez, 6, 15705  Santiago de Compostela, España

PRECIOS

Precios por habitación y día

Habitación doble para uso individual: 35

Habitación doble: 45 €

 

 

PENSIÓN RESIDENCIA FONSECA

WEB: http://www.pensionfonseca.com/

DIRECCIÓN: Rúa Fonseca, 1 -  Piso 2º, 15705 Santiago de Compostela, España

PRECIOS

Precios por habitación y día

Habitación doble para uso individual: 40 €

Habitación doble: 60 €

 

 

 

HOTEL LUX SANTIAGO

WEB: http://www.hotelluxsantiago.com/

DIRECCIÓN: Doutor Teixeiro, 4, 15706 Santiago de Compostela, España

PRECIOS

Precios por habitación y día

Habitación doble para uso individual: 88 €

Habitación doble: 89 €

 

 

HOTEL EUROSTARS GRAN HOTEL SANTIAGO

WEB: http://www.eurostarshotels.com/eurostars-gran-hotel-santiago.html

DIRECCIÓN: Avenida Maestro Mateo, 27 Santiago De Compostela 15706 España

PRECIOS

Precios por habitación y día

Habitación doble para uso individual: 83,70 €

Habitación doble: 92,70 €

 

 

 

NH HESPERIA SANTIAGO PEREGRINO

WEB: https://www.nh-hoteles.es/hotel/nh-hesperia-santiago-peregrino

DIRECCIÓN: Avenida Rosalía de Castro, s/n, 15706 Santiago de Compostela, España

PRECIOS

Precios por habitación y día

Habitación individual con desayuno: 108 €

Habitación doble con desayuno: 108 €

 

 

Profesora Contratada Doutor Permanente. Traballa na Facultade de Educación da Universidade de Salamanca desde 1999, e con anterioridade foi bolseira de Investigación no mesmo Departamento no que se atopa actualmente: Didáctica, Organización e Métodos de Investigación Educativa. Imparte clase nas materias de: Comunicación en Educación (Pedagoxía), Modelos e Estratexias de Formación do Profesorado (Pedagoxía) e Educación Permanente (Educación Social). Ademais, imparte clase desde os seus inicios no Máster «As TIC en Educación», no que desenvolve tres dos seis créditos que ten a materia: «As TIC como instrumentos de innovación educativa».

Desde o curso académico 2004-2005 forma parte do grupo de Investigación GITE-USAL, participando en máis dunha vintena de proxectos de investigación rexionais, nacionais e europeos. As súas liñas investigadoras céntranse en: a formación do profesorado para a integración das TIC, as metodoloxías de traballo colaborativo mediadas por TIC, as estratexias de formación e desenvolvemento profesional docente. Foi tamén, Vicedecana de Estudantes e Mobilidade durante 8 anos e Coordinadora Erasmus.

Profesora Contratada Doctor Permanente. Trabaja en la Facultad de Educación de la Universidad de Salamanca desde 1999, y con anterioridad ha sido becaria de Investigación en el mismo Departamento en el que se encuentra actualmente: Didáctica, Organización y Métodos de Investigación Educativa. Imparte clase en las materias de: Comunicación en Educación (Pedagogía), Modelos y Estrategias de Formación del Profesorado (Pedagogía) y Educación Permanente (Educación Social). Además, imparte clase desde sus inicios en el Máster «Las TIC en Educación», en el que desarrolla tres de los seis créditos que tiene la materia: «Las TIC como instrumentos de innovación educativa».
Desde el curso académico 2004-2005 forma parte del grupo de Investigación GITE-USAL, participando en más de una veintena de proyectos de investigación regionales, nacionales y europeos. Sus líneas investigadoras se centran en: la formación del profesorado para la integración de las TIC, las metodologías de trabajo colaborativo mediadas por TIC, las estrategias de formación y desarrollo profesional docente. Ha sido también, Vicedecana de Estudiantes y Movilidad durante 8 años y Coordinadora Erasmus.

Inscribirse sen realizar unha comunicación é un proceso totalmente gratuíto! Por favor, encha o formulario ubicado abaixo e, antes de envialo, asegúrese de que os seus datos estean correctos.

Inscripción sen comunicación

Se presenta unha experiencia de aula, a inscripción ás Xornadas é gratuíta, pero debe presentar un xustificante conforme exerce en educación básica. Gracias por participar!

Por favor, encha o formulario que se atopa baixo estas liñas e asegúrese de que os datos introducidos son correctos.

Inscripción Experiencias na aula de educación básica

Para inscribirse presentando unha comunicación, deberá realizar unha transferencia bancaria de 25 euros á seguinte conta: 

BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO
Nº: ES40.0049.2584.90.2214002210 
CONCEPTO: Nome+Apelidos+Jornadas InclúyeT
 
Ou mediante pago con tarxeta a través da pasarela da USC, dispoñible na seguinte ligazón: https://matricula.usc.es/autoliquidacions/Frm_Economica_Autoliquidaciones.asp
Unha vez nesta ligazón, seleccione o seguinte concepto: "Congresos, Xornadas, Reunións Científicas, etc: 1ª Xornadas Internacionais Incluyt".
 
A continuación, por favor, encha o formulario adxunto e asegúrese de que os datos introducidos son os correctos.

Inscripción Comunicacións

Upload

Para inscribirse presentando una comunicación, deberá realizar una transferencia bancaria de 25 euros a la siguiente cuenta: 

BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO
Nº: ES40.0049.2584.90.2214002210 
CONCEPTO: Nombre+Apellidos+Jornadas InclúyeT
 
O mediante pago con tarjeta a través de la pasarela de la USC, disponible en el siguiente enlace: https://matricula.usc.es/autoliquidacions/Frm_Economica_Autoliquidaciones.asp
Una vez en este enlace, seleccione el siguiente concepto: "Congresos, Xornadas, Reunións Científicas, etc: 1ª Xornadas Internacionais Incluyt".
 
A continuación, por favor, rellene el formulario adjunto y asegúrese de que los datos introducidos son los correctos.

Inscripción Comunicaciones

Upload

Si presenta una experiencia de aula, la inscripción a las Jornadas es gratuita, pero debe presentar un justificante conforme ejerce en educación básica. ¡Gracias por participar!

Por favor, rellene el formulario que se encuentra debajo de estas líneas y asegúrese de que los datos introducidos son correctos.

Inscripción Experiencias en el aula de educación básica

¡Inscribirse sin realizar una comunicación es un proceso totalmente gratuito! Por favor, rellene el formulario ubicado abajo y, antes de enviarlo, asegúrese de que sus datos están correctos.

Inscripción sin comunicación

Placeholder

Jordi Adell Segura é licenciado en Filosofía e Ciencias da Educación e doutor en Ciencias da Educación pola Universidade de Valencia. Actualmente é profesor titular de universidade da área de Didáctica e Organización Escolar no Departamento de Educación da Universitat Jaume I de Castellón.

A súa actividade docente está relacionada coas novas tecnoloxías da información e a comunicación aplicadas á educación nas diplomaturas de Mestre e na licenciatura en Psicopedagoxía. Tamén dirixe o Centeo de Educación e Novas Tecnoloxías (CENT) da mesma universidade, un centro adicado á mellora da calidade da ensinanza e a aprendizaxe universitarias mediante a utilización das novas tecnoloxías.

Explicou numerosos conceptos relacionados coas tecnoloxías e os tópicos asociados aos mesmos. Términos coma nativos dixitais foron matizados por Adell, que rexeitou os maximalismos en cuanto a intergración das TIC. Na súa opinión, o futuro pasa por ser máis móbil, máis social e máis colaborativo. Neste sentido, aprender "é sinónimo de crear e compartir formando parte de redes educativas".

Doutor en Pedagoxía. Foi Vicedecano da Facultade de Educación da Universidade Autónoma de Madrid (UAM), Director do Departamento de Didáctica e Director do Posgrao de Educación da UAM. Profesor Titular da Universidade da Facultade de Formación de Profesorado e Educación (UAM, España). Director do grupo de investigación FORPROICE (UAM) sobre innovación e formación do profesorado (2011-2014).

Provén do campo profesional da educación no tempo libre a animación sociocultural. Colaborou coas Universidades Internacionais Menéndez Pelayo, Alcalá, Complutense, Castilla La Mancha, Alfonxo X e Pontificia de Comillas no desenvolvemento de cursos de capacitación e perfeccionamento en Tecnoloxías da Información e a Comunicación de docentes de Educación Infantil, Primaria e Secundaria, profesionais da educación e profesores universitarios.

Tamén colaborou con diversas universidades latinoamericanas, como a Fundación Televisa (México), UNID (México), UNAM (México), Universidade de Camagüey (Cuba), Universidade de Río Grande do Sul (Brasil= e Universidade da República (Uruguay), no papel do docente contempornáneo, blended learning e os procesos de utilización das TIC na Educación en Valores e Educación Ambiental.

Profesora Investigadora do Departamento de Investigacións Educativas do CINVESTAV-IPN, México. É doutora en Educación egresada da Universidade de Wisconsin-Madison. A súa formación de base é en Ciencias da Educación, na Universidade de Bos Aires, e conta tamén cunha mestría en Ciencias Sociais na Facultade Latinoamericana de Ciencias Sociais (FLACSO), Argentina.

Traballou en investigación educativa e formación docente durante máis de 20 anos. Desde o ano 200 ata 2008, dirixiu o área de Educación de FLACSO, onde coordinou varios proxectos de investigación, de formación docente e de produción de materiais didácticos sobre desigualdade e educación, e sobre novas tecnoloxías nas aulas. Nos últimos 10 anos traballou nas políticas e pedagoxías da imaxe na educación, a través de propostas de formación virtual, investigación nas aulas, produción de materiais (documentais educativos, videoxogos, cortos animados, programas de TV infantís) e revisión de políticas educativas e curriculares.

Licenciada na Sección de Pedagoxía, tras facer a especialidade de Intervención Socioeducativa, ámbito da formación, intervención e investigación, pola Universidade de Santiago de Compostela, na Facultade de Filosodía e Ciencias da Educación. Realizou os cursos de doutoramento no Departamento de Métodos de Investigación e Diagnóstico en Educación (MIDE) da devandita universidade. Defendeu a súa tese doutoral en 1999, centrada na avaliación da Formación Ocupacional en Galicia, pola que obtivo o Premio Extraordinario de Doutoramento correspondente a ese ano. Na actualidade é Profesora Titular do Departamento de MIDE da USC e responsable de impartir as materias de Métodos e técnicas de investigación na acción socioeducativa, e Avaliación na Educación Social, ambos do grao de Educación Social.

Compaxinou a súa actividade docente e investigadora co cargo de «Vicedecana de Coordinación de Prácticum e dos Proxectos de Mellora da Calidade» da Facultade de Ciencias da Educación durante o período 2003-2006. Na actualidade coordina o curso ponte do Grao de Educación Social e é representante da comunidade universitaria no Patronato da Fundación USC Deportiva.

 

Profesora e licenciada en Ciencias da Educación pola Universidade de Córdoba-Arxentina e Doutora en Pedagoxía da Universidade de Santiago de Compostela, Universidade na que actualmente traballa impartindo as asignaturas de Novas Tecnoloxías aplicadas á Educación. A súa historia profesional e persoal divídese en dous mundos: os inicios en Córdoba-Arxentina e o seu ingreso nunha universidade española. Traballou aquí e alí orientada por dúas liñas: a formación de profesores en todos os niveis do sistema educativo e a relación teoría-práctica, ou como a teorías nos axuda a comprender a práctica cotiá dos profesores.

No seu desenvolvemento profesional interesouse de maneira constante pola didáctica en dous campos diferenciados pero complementarios: a universidade e a escola primaria. Por un lado, a universidade e o significado da docencia nela. É o contexto organizativo onde realiza a súa práctica como profesra, polo tanto a análise e a investigación sobre a propia práctica alí ten todo o seu sentido. A escola primaria é o lugar onde exerceu nos seus inicios, como asesora pedagóxica nun contexto de innovación, e onde tivo a oportunidade de aprender e aprender o pracer de aprender, de maestros e alumnos. A súa tesis doutoral apuntó á comprensión da identidade profesional do profesorado universitario.

Inés Dussel

Departamento de Investigacións Educativas do CINVESTAV-IPN, México

Adriana Gewerc Barujel

Universidade de Santiago de Compostela. Coordinadora do Grupo de Investigación Stellae

Xoaquín Paredes Labra

Universidad Autónoma de Madrid. Director do grupo de investigación FORPROICE

Esther Martínez Piñeiro

Universidade de Santiago de Compostela. Departamento de Pedagoxía e Didáctica

Jordi Adell

Profesor en Universitat Jaume I de Castellón. Director do Centro de Educación e Novas Tecnoloxías (CENT)

Azucena Hernández Martín

Profesora Contratada Doutor Permanente na Universidade de Salamanca

COMITÉ CIENTÍFICO

 • Almudena Alonso-Ferreiro (Universidade de Santiago de Compostela)
 • Sandra Dorado (Universidade de Santiago de Compostela)
 • Fernando Fraga (Universidade de Santiago de Compostela)
 • Adriana Gewerc (Universidade de Santiago de Compostela)
 • Esther Martínez (Universidade de Santiago de Compostela)
 • Lourdes Montero (Universidade de Santiago de Compostela)
 • Eulogio Pernas (Universidade de Santiago de Compostela)
 • Ana Rodríguez Groba (Universidade de Santiago de Compostela)
 • María Dolores Sanz (Universidade de Santiago de Compostela)
 • Helena Zapico (Universidade de Santiago de Compostela)
 • Verónica Basilotta (Universidad de Salamanca)
 • Marcos Cabezas (Universidad de Salamanca)
 • Sonia Casillas (Universidad de Salamanca)
 • Ana García (Universidad de Salamanca)
 • Luis González (Universidad de Salamanca)
 • Azucena Hernández (Universidad de Salamanca)
 • Ana Iglesias (Universidad de Salamanca)
 • Marta Martín (Universidad de Salamanca)
 • Juan José Mena (Universidad de Salamanca)
 • Carmen de Andrés (Universidad Autónoma de Madrid)
 • Moussa Boumadan (Universidad Autónoma de Madrid)
 • Gumersindo Díaz (Universidad Autónoma de Madrid)
 • Amaya Díaz Molinera (Universidad Autónoma de Madrid)
 • Rosa Esteban (Universidad Autónoma de Madrid)
 • Joaquín Paredes (Universidad Autónoma de Madrid)
 • Pablo Sánchez Antolín (Universidad Autónoma de Madrid)
 • Francisco Javier Sánchez Sansegundo (Universidad Autónoma de Madrid)
 • Ada Torres (Universidad Autónoma de Madrid)
 • Virginia Rodés (Universidad de la República-Uruguay)
 • Shirley Gamboa Alba (Universidad Juan Misael Saracho-Tarija-Bolivia)

COMITÉ ORGANIZADOR

 • Almudena Alonso (Universidade de Santiago de Compostela)
 • Sandra Dorado (Universidade de Santiago de Compostela)
 • Adriana Gewerc (Universidade de Santiago de Compostela)
 • Eulogio Pernas (Universidade de Santiago de Compostela)
 • Ana Rodríguez Groba (Universidade de Santiago de Compostela)
 • María Dolores Sanz (Universidade de Santiago de Compostela)
 • Fernando González Bao (Universidade de Santiago de Compostela)
 • Virginia Rodés (Universidade de la República-Uruguay)
 • Shirley Gamboa Alba (Universidade Juan Misael Saracho-Tarija-Bolivia)

SECRETARÍA

 • Almudena Alonso-Ferreiro (Universidade de Santiago de Compostela)
 • Sandra Dorado (Universidade de Santiago de Compostela)
 • Ana Rodríguez Groba (Universidade de Santiago de Compostela)

Nesta páxina pódense atopar e descargar todos os carteis, gráficos e outros materiais que que foron creados para as Xornadas. 

Cartel Xornadas IncluyeT

[Descarga no encontrada]

Logo Xornadas IncluyeT

[Descarga no encontrada]

Xornadas para Docentes de Educación Obligatoria

[Descarga no encontrada]

Debuxo Xornadas Investigadores

[Descarga no encontrada]

Datas para investigadores/as que presentan comunicacións

EventoData
Envío de comunicaciónsAta o 31 de xullo
Prazo de matrícula para autoresAta o 2 de setembro
Data límite de notificación de aceptación/rexeitamentoAta o 15 de agosto
Inscripción nas xornadas (gratuita)Ata o 7 de setembro
Celebración das xornadas13 e 14 de setembro

Datas para profesorado que presenta experiencias con tecnoloxía

EventoData
Envío de comunicaciónsAta o 7 de setembro
Data límite de notificación de aceptación/rexeitamento7 de setembro-10 de setembro
Inscripción nas xornadas (gratuita)Ata o 7 de setembro
Celebración das xornadas13 e 14 de setembro

*Solicitada  homologación á Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria como actividade de formación permanente do profesorado

Para contactar connosco, por favor, mande un correo a:

 • jornadas.incluyet@usc.es

Ou ben, chame ao teléfono:

 • 881 813 942

Facultade de Ciencias de la Educación (Universidade de Santiago de Compostela)

C/ Prof. Vicente Fráiz Andón, s/n (Campus Vida)

15782 Santiago de Compostela

As Xornadas Internacionais InclúyeT dispoñen no seu programa dun espazo para presentar e expoñer comunicacións, celebrándose os días 13 e 14 de setembro de 2017.

Ante calquera consulta ou dúbida non dude en contactar por medio do correo electrónico

jornadas.incluyet@usc.es

NORMAS XERAIS PARA O ENVÍO DE COMUNICACIÓNS

 

 • As comunicacións que se envíen deben de ser traballos orixinais que non fosen presentados a outros congresos nin publicados noutro tipo de formato.
 • As propostas deberán enviarse dentro do prazo de tempo marcado e seguindo as indicacións establecidas. A data máxima para devandito envío é o 31 de xullo de 2017.
 • Cada un dos autores non poderá enviar máis de dous contribucións. O número máximo de firmantes por comunicación é de catro persoas.
 • Ao menos o autor/a que presente a comunicación deberá inscribirse nas Xornadas.
 • Os envíos realizaranse a través da plataforma EasyChair (https://easychair.org/conferences/?conf=jii2017) en formato PDF empregando un dos modelos que podes atopar aquí.
 • Admitiranse comunicacións en galego e en castelán.

 NORMAS XERAIS PARA O ENVÍO DE EXPERIENCIAS

 • As propostas deberán enviarse dentro do prazo de tempo marcado e seguindo as indicacións establecidas. A data máxima para devandito envío é o 7 de setembro de 2017.
 • Ao menos o autor/a que presente a experiencia deberá inscribirse nas xornadas.
 • Os envíos realizaranse a través da plataforma EasyChair (https://easychair.org/conferences/?conf=jii2017) en formato PDF empregando un dos modelos que puedes atopar aquí.
 • Admitiranse experiencias en galego e castelán.
 • FORMATO DAS COMUNICACIÓNS E EXPERIENCIAS

  • É posible descargar aquí os modelos para as comunicacións:: [Descarga no encontrada] o [Descarga no encontrada]
  • As comunicacións presentaranse en formato de resumo extendido, de forma que conteña os seguintes puntos:
   • Autor(es): Nome, apelidos, institución e enderezo electrónico (Número máximo de autores: 4)
   • Liña temática
   • Palabras chave: entre 3 e 5
   • Resumo (máximo 300 palabras)
   • Introdución
   • Obxectivos
   • Metodoloxía
   • Resultados
   • Conclusións
   • Referencias
  • Para as experiencias propóñense os seguintes puntos:
   • Título
   • Autor(es)
   • Resumo
   • Introdución
   • Obxectivo e Destinatarios
   • Proposta
   • Resultados
  • As comunicacións terán unha extensión entre 2.000 e 5.000 palabras en total. No caso das experiencias, o número mínimo será de 1.500 e o máximo de 5.000.
  • As comunicacións presentaranse seguindo as normas de citación APA6.
  • As marxes da comunicación serán 2,5 cm por cada lado, e empregarase sangría francesa, interliñado 1,5 e fonte Times New Roman 12.
  • O nome do arquivo será apelido1ºautor_inicialnome_título (Exemplo: Campos_A_Os excluidos do século XXI)

ACEPTACIÓN DAS COMUNICACIÓNS

 • As comunicacións serán evaluadas por medio dunha revisión por pares en base aos comités organizados.
 • A notificación acerca da aceptación realizarase por medio de correo electrónico ao autor principal. A data límite para enviar notificacións é o 15 de agosto de 2017. A aceptación/rexeitamento realizarase por medio de correo electrónico ao autor principal.
 • Xunto coa notificación poderanse engadir propostas de modificación.

ACEPTACIÓN DE EXPERIENCIAS

 • A notificación acerca da aceptación realizarase por medio de correo electrónico ao autor principal. A data límite para enviar notificacións é o 10 de septiembre de 2017.

PUBLICACIÓN DE ACTAS

As comunicacións e experiencias presentadas incluiranse no libro de actas, que será publicado con ISBN.

CERTIFICADOS

Entregaranse certificados tanto aos asistentes como aos autores que presenten as súas comunicacións.

As Xornadas Internacionais InclúyeT teñen as seguintes liñas temáticas:

________________________________________

-A competencia dixital en ámbitos de educación non formal ou informal.

-Experiencias na aula con tecnoloxías.

– Competencia dixital na ensinanza universitaria.

– Exclusión social e fenda dixital. Relaciones.

-A sociedad da información. Excluídos e incluídos.

-Espazos de ocio e competencia dixital.

-PLN e desenvolvemento da competencia dixital.

-Videoxogos e competencia dixital.

-Youtube e a competencia dixital.

 Pode clickar nun dos cadros para comezar o seu proceso de inscripción nesa modalidade.

 

 

*Solicitada  homologación á Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria como actividade de formación permanente do profesorado

Programa para Investigadores
13 de Setembro
17:00-17:15 Inauguración

17:15-18:45 Conferencia de Inés Dussel. "A INCLUSIÓN DIXITAL DESDE A ESCOLA: SIGNIFICADOS, EXPERIENCIAS E PERSPECTIVAS"

18:45-19:00 Pausa para café

19:00-21:00 Actividades paralelas:

- Seguridade na rede: A cargo de Ana Rodríguez-Groba y Fernando Fraga (Universidade de Santiago de Compostela).

- Creación de contidos: A cargo de María Pousa (Directora EEI Barrionovo).

14 de Setembro
10:00-12:00 Comunicacións I

12:00-12:30 Pausa para café

12:30-14:30 Comunicacións II

14:30-17:00 Pausa para comida

17:00-18:30 Experiencias docentes con tecnoloxía

18:30-19:45 Táboa redonda. COMPETENCIA DIXITAL E INCLUSIÓN SOCIAL

19:45-21:00 Conferencia de Jordi Adell. "CARA UN DOCENTE DIXITAL CRÍTICO"

 

Programa para Docentes
13 de Setembro
17:00-17:15 Inauguración

17:15-18:45 Conferencia de Inés Dussel. "INCLUSIÓN DIXITAL DESDE A ESCOLA: SIGNIFICADOS, EXPERIENCIAS E PERSPECTIVAS"

18:45-19:00 Pausa para café

19:00-21:00 Actividades paralelas:

- Seguridade na rede: A cargo de Ana Rodríguez-Groba y Fernando Fraga (Universidade de Santiago de Compostela).

- Creación de contidos: A cargo de María Pousa (Directora EEI Barrionovo).
14 de Setembro
17:00-18:30 Experiencias docentes con tecnoloxía

18:30-19:45 Táboa redonda. COMPETENCIA DIXITAL E INCLUSIÓN SOCIAL

19:45-21:00 Conferencia de Jordi Adell. "CARA UN DOCENTE DIXITAL CRÍTICO"

*Solicitada homologación á Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria como actividade de formación permanente do profesorado

Descarga de programas

Alternativamente, poden descargar a continuación os programas en PDF:

[Descarga no encontrada]

[Descarga no encontrada]

[Descarga no encontrada]

[Descarga no encontrada]

 

Que supón non ter competencia dixital hoxe en día?

Que papel ten a familia no desenvolvemento desta competencia? E a escola? E a sociedade? Estanse asumindo estas responsabilidades?

Como inflúe a competencia dixital do alumno/a nos espazos académicos? E fóra das aulas? Que alcance ten a ausencia de competencia dixital na nosa vida diaria?

Todas estas preguntas, e moitas outras son interrogantes do século XXI que non poden pasar desapercibidos. A responsabilidade sobre a necesidade de formar en competencia dixital ás xeracións do futuro parece diluirse entre os diversos axentes educativos, e as consecuencias desta realidade están presentes no noso día a día.

Neste escenario, o Grupo de Investigación Stellae presenta un espazo de encontro e diálogo en torno á competencia dixital en tódolos ámbitos formativos. Este encontro está dirixido á comunidade educativa, dando protagonismo a profesores, investigadores, familias e nenos/as, protagonistasdo ámbito formativo, para compartir experiencias e dialogar sobre algúns dos problmas que aflicten á sociedade na actualidade e debatir as súas posibles solucións.

As "I Xornadas Internacionais InclúyeT. Cando a competencia dixital favorece á inclusión social" encádranse no marco do proxecto CDEPI (Competencia Dixital en Estudantes de Educación Obrigatoria. Entornos socio-familiares, procesos de apropiación e propostas de e-inclusión) (EDU2015-67975-C3-1-P). O proxecto pretende contribuír ao coñecemento no desenvolvemento da competencia dixital dos estudantes en ensinanza obrigatoria, e posible relación que a súa aprendizaxe pode ter nos procesos de inclusión social (http://stellae.usc.es/cdepi/).

As I Xornadas Internacionais InclúyeT, teñen como obxectivo:

 • Afondar na competencia dixital e a súa relación cos procesos de e-inclusión.
 • Crear un espazo de diálogo e colaboración entre os distintos axentes da comunidade educativa.

Interésache a educación? Interésache o futuro?

Entón, te interesan estas xornadas.

Contamos contigo para analizar, presentar, compartir e debatir novas respostas a novos problemas

Coa colaboración da Editorial Graó

En esta página se pueden encontrar y descargar todos los carteles, gráficos y otros materiales que se han creado para las Jornadas

Cartel I Jornadas Internacionales InclúyeT
[Descarga no encontrada]
Logo Jornadas IncluyeT

[Descarga no encontrada]

Jornadas para Docentes de Educación Obligatoria

[Descarga no encontrada]

Dibujo Jornadas Investigadores

[Descarga no encontrada]

Las Jornadas Internacionales InclúyeT tienen las siguientes líneas temáticas:

________________________________________

-La competencia digital en ámbitos de educación no formal o informal.

-Experiencias en el aula con tecnologías.

– Competencia digital en la enseñanza universitaria.

– Exclusión social y brecha digital. Relaciones.

-La sociedad de la información. Excluidos e incluidos.

-Espacios de ocio y competencia digital.

-PLN y desarrollo de la competencia digital.

-Videojuegos y competencia digital.

-Youtube y la competencia digital.

 

Jordi Adell Segura es licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación y doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad de Valencia. Actualmente es profesor titular de universidad del área de Didáctica y Organización Escolar en el Departamento de Educación de la Universitat Jaume I de Castellón.

Su actividad docente está relacionada con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la educación en las diplomaturas de Maestro y la licenciatura en Psicopedagogía. También dirige el Centro de Educación y Nuevas Tecnologías (CENT) de la misma universidad, un centro dedicado a la mejora de la calidad de la enseñanza y el aprendizaje universitarios mediante el uso de las nuevas tecnologías.

Explicó numerosos conceptos relacionados con las tecnologías y los tópicos asociados a los mismos. Términos como nativos e inmigrantes digitales fueron matizados por Adell, que rechazó los maximalismos en cuanto a integración de las TIC. En su opinión, el futuro pasa por ser más móvil, más social y más colaborativo. En este sentido aprender “es sinónimo de crear y compartir formando parte de redes educativas”. 

Licenciada en la Sección de Pedagogía, tras hacer la especialidad de Intervención Socioeducativa, ámbito de formación, intervención e investigación, por la Universidad de Santiago de Compostela, en la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación.

Realizó los cursos de doctorado en el Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación (MIDE) de dicha universidad. Defendió su tesis doctoral en 1999, centrada en la evaluación de la Formación Ocupacional en Galicia, por la que obtuvo el Premio Extraordinario de Doctorado correspondiente a ese año. En la actualidad es Profesora Titular del Departamento de MIDE de la USC y responsable de impartir las materias de Métodos y técnicas de investigación en la acción socioeducativa, y Evaluación en la Educación Social, ambas del grado de Educación Social.

Ha compaginado su actividad docente e investigadora con el cargo de «Vicedecana de Coordinación do Practicum e dos Proxectos de Mellora da Calidade» de la Facultad de Ciencias de la Educación durante el periodo 2003-2006. En la actualidad coordina el curso puente del Grado de Educación Social y es representante de la comunidad universitaria en el Patronato de la Fundación USC Deportiva.

Doctor en Pedagogía. Fue Vicedecano de la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), Director del Departamento de Didáctica y Director del Posgrado de Educación de la UAM. Profesor Titular de Universidad de la Facultad de Formación de Profesorado y Educación (UAM, España). Director del grupo de investigación FORPROICE (UAM) sobre innovación y formación de profesorado (2011-14).

Proviene del campo profesional de la educación en el tiempo libre y la animación sociocultural. Ha colaborado con las Universidades Internacional Menéndez Pelayo, Alcalá, Complutense, Castilla La Mancha, Alfonso X y Pontificia de Comillas en el desarrollo de cursos de capacitación y perfeccionamiento en Tecnologías de la Información y la Comunicación de docentes de Educación Infantil, Primaria y Secundaria, profesionales de la educación y profesores universitarios.

También ha colaborado con diversas universidades latinoamericanas, como la Fundación Televisa (México), UNID (México), UNAM (México), Universidad de Camagüey (Cuba), Universidad de Rio Grande do Sul (Brasil) y Universidad de la República (Uruguay), en el papel del docente contemporáneo, blended learning y los procesos de utilización de las TIC en la Educación en Valores y Educación Ambiental.

Profesora y licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad de Córdoba-Argentina y Doctora en Pedagogía de la Universidad de Santiago de Compostela, Universidad en la que actualmente trabaja impartiendo las asignaturas Nuevas Tecnologías aplicadas a la Educación. Su historia profesional y personal se divide en dos mundos: los inicios en Córdoba-Argentina y su ingreso en una universidad española. Ha trabajado aquí y allí orientada por dos líneas: la formación de profesores en todos los niveles del sistema educativo y la relación teoría-práctica, o cómo la teoría nos ayuda a comprender la práctica cotidiana de los profesores.

En su desarrollo profesional se ha interesado de manera constante por la didáctica en dos campos diferenciados pero complementarios: la universidad y la escuela primaria. Por un lado, la universidad, y el significado de la docencia en ella. Es el contexto organizativo en donde realiza su práctica como profesora, por lo tanto el análisis y la investigación sobre la propia práctica allí tienen todo su sentido. La escuela primaria es el lugar donde ejerció en sus inicios, como asesora pedagógica en un contexto de innovación, y donde ha tenido oportunidad de aprender y aprender el placer de aprender, de maestros y alumnos Su tesis doctoral apuntó a la comprensión de la identidad profesional del profesorado universitario.

 

Para contactar con nosotros, por favor, mande un correo a:

 • jornadas.incluyet@usc.es

O bien, llame al teléfono

 • 881 813 942

Facultad de Ciencias de la Educación (Universidade de Santiago de Compostela)

C/ Prof. Vicente Fráiz Andón, s/n (Campus Vida)

15782 Santiago de Compostela

Profesora Investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAV-IPN, México. Es Doctora en Educación egresada de la Universidad de Wisconsin-Madison. Su formación de base es en Ciencias de la Educación, en la Universidad de Buenos Aires, y cuenta también con una maestría en Ciencias Sociales en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Argentina.

Ha trabajado en investigación educativa y formación docente durante más de 20 años. Desde el año 2001 hasta 2008, dirigió el área de Educación de FLACSO, donde coordinó varios proyectos de investigación, de formación docente y de producción de materiales didácticos sobre desigualdad y educación, y sobre nuevas tecnologías en las aulas. En los últimos 10 años, viene trabajando en las políticas y pedagogías de la imagen en la educación, a través de propuestas de formación virtual, investigación en las aulas, producción de materiales (documentales educativos, videojuegos, cortos animados, programas de TV infantiles) y revisión de políticas educativas y curriculares.

[:es] 

This a WP page that serves as placeholder for previews and templates for some downloads.

Please do NOT delete this page, as it may interfere with the functions of the plugin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este entorno WordPress ha sido creado por Fernando González Bao[:en]This is the WPForms preview page. All your form previews will be handled on this page.

The page is set to private, so it is not publically accessible. Please do not delete this page 🙂 .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este entorno WordPress ha sido creado por Fernando González Bao[:]

Las Jornadas Internacionales IncluyeT disponen en su programa de un espacio para presentar y exponer comunicaciones, celebrándose los días 13 y 14 de septiembre de 2017.

Ante cualquier consulta o duda no dude en contactar por medio del correo electrónico jornadas.incluyet@usc.es

   Normas generales para el envío de comunicaciones

  • Las comunicaciones que se envíen deben de ser trabajos originales que no hayan sido presentados a otros congresos ni publicados en otro tipo de formato.
  • Las propuestas deberán enviarse dentro del plazo de tiempo marcado y siguiendo las indicaciones establecidas. La fecha máxima para dicho envío es el 31 de julio de 2017.
  • Cada uno de los autores no podrá enviar más de dos contribuciones. El número máximo de firmantes por comunicación es de cuatro personas.
  • Al menos el autor/a que presente la comunicación deberá inscribirse en las jornadas.
  • Los envíos se realizarán a través de la plataforma EasyChair (https://easychair.org/conferences/?conf=jii2017) en formato PDF usando una de las plantillas que puedes encontrar aquí.
  • Se admitirán comunicaciones en gallego y castellano.

  Normas generales para el envío de experiencias

   • Las propuestas deberán enviarse dentro del plazo de tiempo marcado y siguiendo las indicaciones establecidas. La fecha máxima para dicho envío es el 7 de septiembre de 2017.
   • Al menos el autor/a que presente la experiencia deberá inscribirse en las jornadas.
   • Los envíos se realizarán a través de la plataforma EasyChair (https://easychair.org/conferences/?conf=jii2017) en formato PDF usando una de las plantillas que puedes encontrar aquí.
   • Se admitirán comunicaciones en gallego y castellano.
 • Formato de las comunicaciones y experiencias

  • Es posible descargar aquí las plantillas para las comunicaciones: [Descarga no encontrada] o [Descarga no encontrada]
  • Las comunicaciones se presentarán en formato de resumen extendido, de forma que aborde los siguientes puntos:
   • Autor(es): Nombre, apellidos, institución y correo electrónico (Número máximo de autores 4)
   • Línea temática
   • Palabras clave: entre 3 y 5
   • Resumen (máximo 300 palabras)
   • Introducción
   • Objetivos
   • Metodología
   • Resultados
   • Conclusiones
   • Referencias
  • Para las experiencias se proponen los siguientes puntos:
   • Título
   • Autor(es)
   • Resumen
   • Introducción
   • Objetivo y Destinatarios
   • Propuesta
   • Resultados
  • Las comunicaciones tendrán una extensión entre 2.000 y 5.000 palabras en total, en el caso de las experiencias el número mínimo será de 1500 y el máximo de 5000.
  • Las comunicaciones se presentarán siguiendo las normas de citación APA 6.
  • Los márgenes de la comunicación serán 2,5 cm por cada lado, y se utilizará sangría francesa, interlineado 1,5 y  una fuente Times New Roman 12.
  • El nombre del archivo será apellido primer autor_ inicial nombre_titulo (Ejemplo: Campos_A_Los excluidos del siglo XXI.)

Aceptación de comunicaciones

 • Las comunicaciones serán evaluadas por medio de una revisión por pares en base a los comités organizados.
 • La notificación acerca de la aceptación o el rechazo se realizará por medio de correo electrónico al autor principal. La fecha límite para enviar notificaciones es el 15 de agosto de 2017.
 • Junto con la notificación se podrán añadir propuestas de modificación.

Aceptación de experiencias

 • La notificación acerca de la aceptación se realizará por medio de correo electrónico al autor principal. La fecha límite para enviar notificaciones es el 10 de septiembre de 2017.

Publicación de actas

Las comunicaciones y experiencias presentadas se incluirán en el libro de actas, que será publicado con ISBN.

Certificados

Se le entregarán certificados tanto a los asistentes como a los autores que presenten sus comunicaciones y experiencias.

Comité científico

 • Almudena Alonso-Ferreiro (Universidad de Santiago de Compostela)
 • Sandra Dorado (Universidad de Santiago de Compostela)
 • Fernando Fraga (Universidad de Santiago de Compostela)
 • Adriana Gewerc (Universidad de Santiago de Compostela)
 • Esther Martínez (Universidad de Santiago de Compostela)
 • Lourdes Montero (Universidad de Santiago de Compostela)
 • Eulogio Pernas (Universidad de Santiago de Compostela)
 • Ana Rodríguez Groba (Universidad de Santiago de Compostela)
 • María Dolores Sanz (Universidad de Santiago de Compostela)
 • Helena Zapico (Universidad de Santiago de Compostela)
 • Verónica Basilotta (Universidad de Salamanca)
 • Marcos Cabezas (Universidad de Salamanca)
 • Sonia Casillas (Universidad de Salamanca)
 • Ana García (Universidad de Salamanca)
 • Luis González (Universidad de Salamanca)
 • Azucena Hernández (Universidad de Salamanca)
 • Ana Iglesias (Universidad de Salamanca)
 • Marta Martín (Universidad de Salamanca)
 • Juan José Mena (Universidad de Salamanca)
 • Carmen de Andrés (Universidad Autónoma de Madrid)
 • Moussa Boumadan (Universidad Autónoma de Madrid)
 • Gumersindo Díaz (Universidad Autónoma de Madrid)
 • Amaya Díaz Molinera (Universidad Autónoma de Madrid)
 • Rosa Esteban (Universidad Autónoma de Madrid)
 • Joaquín Paredes (Universidad Autónoma de Madrid)
 • Pablo Sánchez Antolín (Universidad Autónoma de Madrid)
 • Francisco Javier Sánchez Sansegundo (Universidad Autónoma de Madrid)
 • Ada Torres (Universidad Autónoma de Madrid)
 • Virginia Rodés (Universidad de la República-Uruguay)
 • Shirley Gamboa Alba (Universidad Juan Misael Saracho-Tarija-Bolivia)

Comité organizador

 • Almudena Alonso (Universidad de Santiago de Compostela)
 • Sandra Dorado (Universidad de Santiago de Compostela)
 • Adriana Gewerc (Universidad de Santiago de Compostela)
 • Eulogio Pernas (Universidad de Santiago de Compostela)
 • Ana Rodríguez Groba (Universidad de Santiago de Compostela)
 • María Dolores Sanz (Universidad de Santiago de Compostela)
 • Fernando González Bao (Universidad de Santiago de Compostela)
 • Virginia Rodés (Universidad de la República-Uruguay)
 • Shirley Gamboa Alba (Universidad Juan Misael Saracho-Tarija-Bolivia)

Secretaría

 • Almudena Alonso-Ferreiro (Universidad de Santiago de Compostela)
 • Sandra Dorado (Universidad de Santiago de Compostela)
 • Ana Rodríguez-Groba (Universidad de Santiago de Compostela)

Fechas para investigadores/as que presentan comunicaciones

EventoFecha
Envío de comunicacionesHasta el 31 de julio
Plazo de matrícula para autoresHasta el 2 de septiembre
Fecha límite de notificación de aceptación/rechazo15 de agosto
Inscripción en la jornada (gratuita)Hasta el 7 de septiembre
Celebración de las jornadas13 y 14 de septiembre

Fechas para profesorado que presenta experiencias con tecnología

EventoFecha
Envío de comunicacionesHasta el 7 de septiembre
Fecha límite de notificación de aceptación/rechazo7 de septiembre-10 de septiembre
Inscripción en las jornadas (gratuito) Hasta el 7 de septiembre
Celebración de las jornadas13 y 14 de septiembre

*Solicitada  homologación á Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria como actividade de formación permanente do profesorado

Inés Dussel

Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAV-IPN, México

Adriana Gewerc Barujel
Universidade de Santiago de Compostela. Coordinadora del Grupo de Investigación Stellae
Joaquín Paredes Labra

Universidad Autónoma de Madrid. Director del grupo de investigación FORPROICE

Esther Martínez Piñeiro

Universidade de Santiago de Compostela. Departamento de Pedagogía y Didáctica

Jordi Adell

Profesor en Universitat Jaume I de Castellón. Director del Centro de Educación y Nuevas Tecnologías (CENT)

Azucena Hernández Martín

Profesora Contratada Doctor Permanente en la Universidad de Salamanca

Programa para Investigadores
13 de Septiembre
17:00-17:15 Inauguración

17:15-18:45 Conferencia de Inés Dussel. "LA INCLUSIÓN DIGITAL DESDE LA ESCUELA: SIGNIFICADOS, EXPERIENCIAS Y PERSPECTIVAS"

18:45-19:00 Pausa para café

19:00-21:00 Actividades paralelas:

- Seguridad en la red: A cargo de Ana Rodríguez-Groba y Fernando Fraga (Universidade de Santiago de Compostela).

- Creación de contenidos. A cargo de María Pousa (Directora EEI Barrionovo).
14 de Septiembre
10:00-12:00 Comunicaciones I

12:00-12:30 Pausa para café

12:30-14:30 Comunicaciones II

14:30-17:00 Pausa para comida

17:00-18:30 Experiencias docentes con tecnología

18:30-19:45 Mesa redonda. COMPETENCIA DIGITAL E INCLUSIÓN SOCIAL

19:45-21:00 Conferencia de Jordi Adell. "HACIA UN DOCENTE DIGITAL CRÍTICO"

 

Programa para Docentes
13 de Septiembre
17:00-17:15 Inauguración

17:15-18:45 Conferencia de Inés Dussel. "LA INCLUSIÓN DIGITAL DESDE LA ESCUELA: SIGNIFICADOS, EXPERIENCIAS Y PERSPECTIVAS"

18:45-19:00 Pausa para café

19:00-21:00 Actividades paralelas:

- Seguridad en la red: A cargo de Ana Rodríguez-Groba y Fernando Fraga (Universidade de Santiago de Compostela).

- Creación de contenidos. A cargo de María Pousa (Directora EEI Barrionovo).
14 de Septiembre
17:00-18:30 Experiencias docentes con tecnología

18:30-19:45 Mesa redonda. COMPETENCIA DIGITAL E INCLUSIÓN SOCIAL

19:45-21:00 Conferencia de Jordi Adell. "HACIA UN DOCENTE DIGITAL CRÍTICO"

*Solicitada  homologación á Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria como actividade de formación permanente do profesorado

Descarga de programas

Alternativamente, pueden descargar a continuación los programas en PDF:

[Descarga no encontrada]

[Descarga no encontrada]

[Descarga no encontrada]

[Descarga no encontrada]

 

Haga click en uno de los recuadros para inscribirse en esa modalidad.

 

*Solicitada  homologación á Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria como actividade de formación permanente do profesorado

 

¿Qué supone no tener competencia digital hoy en día? ¿Qué factores influyen en ello?

¿Qué papel tiene la familia en el desarrollo de esta competencia? ¿Y la escuela? ¿Y la sociedad? ¿Se están asumiendo estas responsabilidades?

¿Cómo influye la competencia digital del alumno/a en los espacios académicos? ¿Y fuera de las aulas? ¿Qué alcance tiene la ausencia de competencia digital en nuestra vida diaria?

Todas estas preguntas, y muchas otras, son interrogantes del Siglo XXI que no pueden pasar desapercibidos. La responsabilidad sobre la necesidad de formar en competencia digital a las generaciones del futuro parece diluirse entre los diversos agentes educativos, y las consecuencias de esta realidad están presentes en nuestro día a día.

En este escenario, el Grupo de Investigación Stellae presenta un espacio de encuentro y diálogo en torno a la competencia digital en todos los ámbitos formativos. Este encuentro está dirigido a la comunidad educativa,  dando protagonismos a profesores, investigadores, familias y niños/as, protagonistas del ámbito formativo, para compartir experiencias y dialogar sobre algunos de los problemas que aquejan a la sociedad en la actualidad y debatir sus soluciones.

Las “I Jornadas Internacionales InclúyeT. Cuando la competencia digital favorece la inclusión social” se encuadran en el marco del proyecto CDEPI (Competencia Digital en estudiantes de educación obligatoria. Entornos socio-familiares, procesos de apropiación y propuestas de e-inclusión) (EDU2015-67975-C3-1-P). El proyecto pretende contribuir al conocimiento en el desarrollo de la competencia digital de los estudiantes en enseñanza obligatoria, y la posible relación que su aprendizaje puede tener en los procesos de inclusión social (http://stellae.usc.es/cdepi/).

Las I Jornadas Internacionales InclúyeT, tienen como objetivo:

 • Profundizar en la competencia digital y su relación con los procesos de e-inclusión.
 • Crear un espacio de diálogo y colaboración entre los distintos agentes de la comunidad educativa.

¿Te interesa la educación? ¿Te interesa el futuro?

Entonces, te interesan estas jornadas.

Contamos contigo para analizar, presentar, compartir y debatir nuevas respuestas a nuevos problemas.

Con la colaboración de Editorial Graó