Para contactar connosco, por favor, mande un correo a:

  • jornadas.incluyet@usc.es

Ou ben, chame ao teléfono:

  • 881 813 942

Facultade de Ciencias de la Educación (Universidade de Santiago de Compostela)

C/ Prof. Vicente Fráiz Andón, s/n (Campus Vida)

15782 Santiago de Compostela