Profesora Contratada Doutor Permanente. Traballa na Facultade de Educación da Universidade de Salamanca desde 1999, e con anterioridade foi bolseira de Investigación no mesmo Departamento no que se atopa actualmente: Didáctica, Organización e Métodos de Investigación Educativa. Imparte clase nas materias de: Comunicación en Educación (Pedagoxía), Modelos e Estratexias de Formación do Profesorado (Pedagoxía) e Educación Permanente (Educación Social). Ademais, imparte clase desde os seus inicios no Máster “As TIC en Educación”, no que desenvolve tres dos seis créditos que ten a materia: “As TIC como instrumentos de innovación educativa”.

Desde o curso académico 2004-2005 forma parte do grupo de Investigación GITE-USAL, participando en máis dunha vintena de proxectos de investigación rexionais, nacionais e europeos. As súas liñas investigadoras céntranse en: a formación do profesorado para a integración das TIC, as metodoloxías de traballo colaborativo mediadas por TIC, as estratexias de formación e desenvolvemento profesional docente. Foi tamén, Vicedecana de Estudantes e Mobilidade durante 8 anos e Coordinadora Erasmus.