2017-2016

2017

I XORNADAS INTERNACIONAIS Inclúye-T. Cando a competencia dixital favorece a inclusión social. (USC)

 

VIII Seminario-Obradoiro Internacional de Avaliación de materiais didácticos. Recursos educativos para o desenvolvemento e a cidadanía global. (NEG)

 

III Xornadas Interxeracionais Rurais (NEG)

 

I Xornada Formativa. O trastorno do Espectro Autista. Recursos para a Inclusión Educativa.


2016

IV CONGRESO INTERNACIONAL. A fenda dixital: TIC, NEAE, inclusión e equidade. (USC)

 

VII Seminario-Obradoiro Internacional de Avaliación de materiais didácticos. Rede e Tecnoloxía: Desafíos educativos en comunidade. (NEG)

 

XII Xornadas Interxeracionais Rurais. (NEG)

 

XI Xornadas Interxeracionais Rurais. (NEG)

 

2015-2013

2015

Curso de verano - MOOC y aprendizajes en redes sociales

 

VI Seminario-Obradoiro Internacional de Avaliación de materiais didácticos. A educación e os materiais didácticos en Finlandia: Qué podemos aprender?


2014

 V Seminario – Obradoiro de Avaliación de Materiais Didácticos. Inclusión educativa e traballo por proxectos (NEG)


2013

 CONTECE 2013. Conocimiento, tecnologías y enseñanza: políticas y prácticas universitarias

 

12th IARTEM International ConferenceonTextbooks and Educational Media. Textbooks and Educational Media in a Digital Age (IARTEM)

 

IV Seminario – Obradoiro de avaliación de materiais. O proxecto Abalar. Cara onde? (NEG)

 

IX Xornadas interxeracionais rurais (NEG)

 

V Xornadas Educación e Linguas en Galicia. 30 anos de Lei de Normalización Lingüística (USC)

 

VI Xornada. Os Recursos Educativos en Galego. Educación Social (USC)

 

VI Xornadas de Materiais Didácticos. Recursos e materiais didácticos para o ensino en Galego (NEG)

 

XV Congreso Internacional de Galicia e Norte de Portugal de Formación para o Traballo. A formación, a orientación e o emprego, determinantes navulnerabilidade social. Cidadanía, poboación activa e sociedade inclusiva: impacto da crise no patrimonio inmaterial das persoas (USC){
 

2012-2008

2012

III Seminario de Avaliación de materiais didácticos. O libro de texto dixital. Que hai de novo? (NEG)

 

III Congreso Galego de Investigación en Ciencias da Educación (USC)

 

III Congreso Ibérico A Fenda Dixital. Tic, Escola e Desenvolvimento Local (NEG)

 

IV Xornadas Educación e Linguas en Galicia (USC)

 

Regional Conference IARTEM Brazil 2012. Challengestoovercome social inequality: the role of textbooks and educational media (IARTEM)

 

V Xornada. Os Recursos Educativos en Galego: Formación Profesional (USC)

 

VIII Xornadas Interxeracionais Rurais (NEG)


 2011

II Seminario – Obradoiro: a avaliación dos materiais didácticos en soporte impreso e dixital (NEG)

 

III Xornadas Educación e Linguas en Galicia. O imaxinario social sobre o galego (USC)

 

IV Xornadas. Os Recursos Educativos en Galego. Bacharelato (USC)


 

2010

IV Seminario Internacional: "La universidad Iberoamericana y la sociedad del conocimiento: las determinaciones curriculares"

 

 I Seminario-Obradoiro: "A avaliación dos materiais didácticos en soporte impreso e dixital"

 

II Congreso Galego de Investigación en Ciencias da Educación. Etapa de Posgrao (USC)

 

III Xornadas. Os Recursos Educativos en Galego. Educación Secundaria Obrigatoria (USC)

 

V Congreso sobre materiais didácticos (NEG)

 

VI Xornadasinterxeracionaisrurais. Aprendendocosnososmaiores (NEG)

 Xornadas Educación e Linguas en Galicia (USC)


2009

Jornadas Internacionales: "Docencia, investigación e innovación en la universidad. Trabajar con ePortfolios"

 

IARTEM: The International Association for Research on Textbooks and Educational Media

 

III Seminario Internacional: "Universidad y Sociedad del Conocimiento"

 

XornadasLinguas e educación en Galicia (USC)

 

II Xornadas. Os Recursos Educativos en Galego en Educación Primaria (USC)

 

TheTenth International ConferenceonTextbooks and Educational Media. Local, national and transnationalidentities in textbooks and educational media (IARTEM)

 

 

V XornadasInterxeracionaisRurais. Aprendendocosnososmaiores (NEG)


2008

 I Xornada. Os Recursos Educativos en Galego en Educación Infantil (USC)

 

 

II Congreso Ibérico A Fenda Dixital. As Tecnoloxías da Información e da Comunicación, entre a escola e a comunidade (NEG)

 

III XornadasInterxeracionaisRurais. Aprendendocosnososmaiores (NEG)

Anteriores al 2008

2007

 III XornadasInterxeracionaisRurais. Aprendendocosnososmaiores (NEG)

 

 IV Congreso de Materiais Curriculares. Materiais e Recursos Didácticos Innovadores (NEG)


2006

A educación e os recursos educativos dos museos galegos, cara onde ...?

 

XIV Jornadas Universitarias de Tecnología Educativa

 

Xornadas Galegas. Familia e escola: encontro vs desencontró

 

Actividades e recursos educativos dos museos de Galicia (NEG)


2005

II Congreso ibérico "A fenda dixital. As tecnoloxías da información e da comunicación (TIC), entre a escola e a comunidade”


2000

Foro Europeo "Educación. Terceiro Milenio"


1995

Xornadas "A Reforma educativa en Galicia"