Amplíase o prazo de envío de comunicacións a "Conectando Redes" ata o próximo 5 de marzo, sendo esta a última prórroga.

Na seguinte ligazón pode consultarse máis información sobre as normas xerais para o envío de traballos:

http://conectandoredes.reunid.eu/index-ga.html#comu