Please enable JS
  • slider21.jpg

Con motivo do estado de alarma declarado a partir do COVID-19, o número monográfico “Desafíos ao campo educativo: A competencia dixital” da revista  IEEE-RITA amplía a data de entrega de traballos ata o 15 de maio de 2020.

IEEE