Please enable JS

1- Tecnoloxía Educativa:

 • Integración das tecnoloxías nas institucións educativas.
 • Competencia dixital. Redes sociais no ensino, e-learning e aprendizaxe auto-sociorregulada.
 • Repositorios dixitais de materiais para o ensino. Recursos Educativos abertos (REA).
 • Pensamento computacional e aprendizaxe da programación.
 • Learning analytics.
 • Recursos educativos e materiais didácticos en diversos contextos institucionais: escolares, municipais, etc. e para diversos niveis: infantil, primaria, secundaria, universidade, persoas maiores.
 • Videoxogos no ensino: xogos serios e gamificación.
 • Smart cities e traballo comunitario.
 • Libros de texto (analíticos e dixitais)

 2- Formación e desenvolvemento profesional: Formación e desenvolvemento profesional do profesorado de diferentes niveis educativos (primaria, secundaria e universidade):

 • A etapa de iniciación e o desenvolvemento profesional do profesorado novel.
 • Análise de necesidades de formación.
 • A preparación dos profesores\as para contextos multiculturais.
 • Reformas educativas e formación e desenvolvemento profesional.
 • Didáctica universitaria.
 • Desenvolvemento profesional e novas tecnoloxías.
 • Formación e desenvolvemento profesional do profesorado de educación física e o deporte.
 • Crenzas e coñecemento profesional do profesorado.

3- Inclusión socioeducativa:

 • Inclusión dixital.
 • Integración de comunidades xitanas.
 • Abandono escolar e inclusión socioeducativa.