Proxectos Desenvolvidos por Stellae

morea.jpg
Morea:Repositorio de Obxectos de Ensino
··>Acceso a Morea
··>Acceso ao Repositorio de Obxectos
··>Titorial de uso Repositotio Morea
uscsqueakswiki.jpg
USCSqueak: versión en Galego xenerada e adaptada ás nosa necesidades dentro do Grupo de Investigación
··>Descarga o instalador para Windows XP e anteriores
··>Descarga o instalador para Windows Vista
··>Titoriais USCSqueak
··>Folleto eToys
uscsqueakrepositorio.jpg
SuperSwiki2: Repositorio de Proxectos para Squeak sincronizada co USCSqueak
··>Acceso ao Repositorio de Proxectos

 
phunrecursos.jpg
Phun é un curioso simulador de físicas en dúas dimensións que destaca pola súa sinxeleza e pola súa aparencia de videoxogo.
··>Titorial Phun Pietic
··>Traducción ao Galego
··>Instalador Phun Pietic

midelgg.JPGCartafol Electrónico do Proxecto Pietic
Instalación e tradución ao Galego e Castelán do Software ELGG desenvolvida polo Grupo de Investigación
··>Acceso ao Cartafol Electrónico
 drupal.jpg 
Drupal é un sistema de administración de contidos para sitios Web. Permite publicar artigos, imaxes, ou outros arquivos e servizos engadidos como foros, enquisas, votacións, blogs e administración de usuario e permisos.
Drupal é un sistema dinámico, o contido textual das páxinas e outras configuracións son almacenados nunha base de datos e edítanse utilizando un entorno Web incluído no producto.
··>Manual de Drupal
··>Resumo de pasos para a publicación de noticias en Drupal.
··>Material de axuda para reducir o tamaño das imaxes: Picasa


 correopietic.JPG Stellae  pon a disposición dos membros de Pietic o seu servidor de Correo Electrónico.
··>Acceso ao Correo Eléctrónico de Pietic.
··> Crear unha nova conta Pietic
cmaptools.jpgRepositorio Público de Proxectos para o Sofware de Mapas Conceptuais CMAPTools
··>Acceso ao Repositorio CmapTools
··>Descarga CMapTools
 moodle-logo-large.jpg
Moodle é un sistema de xestión de cursos de libre distribución que axuda aos educadores a crear comunidades de aprendizaxe en liña.
Promove una pedagoxía constructivista social (colaboración, actividades, reflexión, crítica, etc.).
··>Acceso a Plataforma
··>Zona Colaborativa Proxecto Pietic
e1072.jpg
e107: É un sistema de Manipulación de Contidos. É completamente gratuito e está en constante desenvolvemento.
Incorpora unha serie de características moi depuradas á hora da administración de contidos que o convirten nun dos favoritos en moitos lugares do mundo.
··>e107
wordpress-logo.JPGWordPress é un sistema de xestión de contidos enfocado á creación de blogs.
O enlace que indicamos é o noso servicio de blogs, así como un exemplo das posibilidades que ofrece o Wordpress. Actualmente os nosos alumnos están a elaborar os seus propios blogs.
··>WordPress
logo2.jpg
PHPWebquest é un programa educativo onde o profesor/a pode crear as súas actividades e editalas para que o seu alumnado traballe con elas. Este traballo está orientado á investigación onde gran parte da información que se utiliza procede de recursos da Web.
··>Acceso a PHPWebquest
 coppermine_logo.jpgCoppermine é un avanzado xestor de fotografías para crear galerías de imaxes con soporte para arquivos multimedia.
··>Descarga o Titorial