USCSqueak
squeak2.jpg
¿Que é Squeak?
Squeak é un software que permite traballar un sistema de programación orientado a obxectos denominado Smalltalk pero tamén é software educativo liberado cunha serie de ferramientas deseñadas baixo un marco teórico de tipo constructivista.

Squeak fundaméntase nunha serie de pilares básicos que nos resumimos en:
  • Teoría Constructivista da Aprendizaxe.
  • A visión sobre a tecnoloxía educativa de Papert: construccionismo.
  • Aprender faciendo: Learning by doing.
  • A visión da aprendizaxe como proceso onde ao alumno se lle plantexa un proceso de investigación, elaboración de hipótesis e comprobación.
Squeak é un software de código fonte aberto, o que significa que foi creado e desenvolvido por un conxunto de persoas co mesmo obxectivo de ampliar a súa capacidade e explorar novos ámbitos da informática e desenvolvemento de medios de comunicación.
Desde o grupo Stellae uníndonos ao obxectivo desas persoas o que fixemos foi traducir a versión de Squeakland ao galego, creando tamén unha serie de materiais de axuda para os usuarios.


-Folleto

-Titoriais

-Instalador

boton-volver.jpg