Titoriais

- TITORIAL PRIMEIROS PASOS CO SQUEAK DE PIETIC

titorial.jpg


Excelente material de apoio para aqueles que se poñan en contacto por primeira vez con este software e queiran comezar a crear os seus propios proxectos. Inclúense ademáis indicacións sobre como publicar o traballo no Servidor de Proxectos Superswiki de Pietic, ou de como utilizar o Squeak como ferramenta para a investigación no aula.

Ver titorial Primeiros Pasos

-TITORIAL INICIACIÓN EN FLASH

flash1.jpg


ver titorial en Flash

-TITORIAL AVANZADO EN FLASH

flash2.jpg


ver titorial en Flash
boton-volver.jpg