Rodrigo

Non é posible describir de xeito breve a alguén tan magnánime coma min

Abril 2012

  • big bang tecnolóxico

    Por Rodrigo
    http://www.youtube.com/watch?v=JNtbQ7KEwFw&feature=player_detailpage  unha maneira útil, divertida e intelixente de empregar a tecnoloxía para explicarnos como comezou todo...