últimos comentarios

Blogs de Begoña

 • Última entrada...facendo balance...

  Por Begoña
  Esta nova e última entrada ao meu blog quero adicala a reflexionar e a facer balance das experiencias vividas nesta asignatura. Empecei esta materia un tanto desconcertada, con inseguridade e mesmo se podería dicir que con algo de...
 • Recursos analóxicos e dixitais

  Por Begoña
  Nunha das sesións que tivemos ao longo da materia vimos que hai diferentes tipos de recursos; pois falamos dos recursos analóxicos e dos recursos dixitais. A continuación definirei cada un deles, que teñen as súas...
 • Competencia Dixital

  Por Begoña
  http://www.youtube.com/watch?v=V_HOIsP-Ix8 Este vídeo é unha breve descripción sobre que é a Competencia Dixital e como se pode traballar coas TIC nas escolas. Realizado por Manuel Area, Catedrático de...
 • Software Libre

  Por Begoña
  Un concepto ao que se fixo referencia ao longo da materia foi o de Software Libre, quixen achegarme un pouco máis a este concepto indagando e buscando información para realizar a entrada ao blog de hoxe. Un software é libre...
 • Museo Nacional de Ciencia e Tecnoloxía (MUNCYT)

  Por Begoña
  O pasado 4 de Maio, foi inaugurada unha das sedes do Museo Nacional de Ciencia e Tecnoloxía (MUNCYT), concretamente a sede coruñesa. A misión do Museo Nacional de Ciencia e Tecnoloxía consiste en contribuír a...
 • Competencias do pedagogo/a ante as TICs

  Por Begoña
  Continuando na mesma liña da miña última entrada ao blog, falarei hoxe das competencias que o pedagogo/a debe desenvolver ante as TIC. Como xa dixen na miña anterior entrada a ensinanza vai cambiando e adaptándose...
 • As NNTT na ensinanza

  Por Begoña
  Na nova forma de organización do século XXI todo xira en torno ao poder cada día máis grande da tecnoloxía e as súas manifestacións. A nosa sociedade é unha civilización dependente da...
 • PROXECTO ABALAR

  Por Begoña
  Nesta nova entrada ao blog, centrareime en coñecer e profundizar algúns aspectos sobre o denominado “Proxecto Abalar” posto en marcha pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria en Galicia....
 • Sociedad de la Información

  Por Begoña Comentarios (2)
  Actualmente vivimos en la sociedad de la información; una expresión de realidades y capacidades de los medios de comunicación más nuevos o renovados, gracias a los desarrollos tecnológicos que se han consolidado en...
  • Borrador

  Competencia Digital

  Por Begoña
  Uno de los últimos aspectos tratados en clase hace alusión a la competencia digital. Como hemos visto, las tecnologías de la información y comunicación están cambiando el mundo. Sus efectos se están trasladando de forma vertiginosa a la economía,...