Alba Senande Fernández

Son unha persoa con moitas virtudes (alegre, traballadora,...) pero tamén con moitos defectos (cabezota, perfeccionista,...) que me fan ser o que son

Escenarios do asesoramento

Logo destas primeiras prácticas e clases que tiñan como obxectivo determinar que é o asesoramento, os seus escenarios,… pola nosa conta, decateime de que non teño moi claro o que é, ao pensar ata o momento da práctica grupal, que só se levaba a cabo no campo educativo.

Sen embargo, dita actividade permitiume abrir os ollos a novos campos, o que se viu axudado pola información atopada e que se refire a que o asesoramento pode considerarse calquera práctica profesional que teña os seguintes rasgos (Rodríguez, 1996A en VV.AA. (2001):

- Un servizo indirecto dirixido cara o profesional (profesorado, traballadores sociais, etc.) que trata coa clientela (estudantes, anciáns, enfermos, etc.) de institucións educativas ou asistenciais e non directamente cara esta.

- Unha interacción ou comunicación bidireccional dedicada á axuda.

- Non limita a capacidade de elección e decisión do asesorado/a.

- Prodúcese entre profesionais do mesmo estatus, sen diferencias de posición e de poder.

- Os participantes poden ser individuos, grupos ou institucións.

- Trátanse asuntos e problemas procedentes da práctica profesional.

- Trabállase sobre a base de acordos negociados.

- A resolución do problema vai acompañada da capacitación para enfrentarse con éxito a problemas similares.

 

Bibliografía utilizada: VV.AA. (2001): Asesoramiento al centro educativo. Madrid: Octavia.