Dokeos

.

O outro día comentamos que era o e-learning, para que servía, si tiña mais ventaxas que inconvintes, etc... Hoxe trataremos un tipo de esta modalidade de aprendizaxe : Dokeos.

Dokeos é unha plataforma integral de teleformación que permite a calquera empresa xestionar cursos, profesores e alumnos, configurando e personalizando cada curso ás súas necesidades. Esta plataforma permite aos profesores crear contidos de xeito on-line, e a ter informes e datos de seguimento dos seus alumnos, aportando así o feedback entre ambas partes.

As ventaxas que ofrece esta plataforma son numerosas, entre as que podemos destacar : disponibilidade de 24 horas e os 365 días do ano, accesible dende calquera lugar, sencillez, os seus contidos poden ser exportados e importados a outros entornos, e aproveita a formación a distancia para evitar os desplazamentos, etc...

A min paréceme unha plataforma moi boa para a aprendizaxe on-line. Ademais, na clase xa se comentou que é moi fácil de utilizar, incluso se comparou con Google, e se dixo que era moito sinxelo de utilizar.

E vos, probastes esta plataforma? Para min era totalmente desconocida, pero paréceme un recurso moi bo para levar unha aprendizaxe constante, e non ter que movernos das nosas casas.

Como se adoita dicir, ahora  o que non estuda é porque non quere, porque cada vez son mais os recursos que poñen á nosa disposición para facelo.

http://www.dokeos.com/es

https://www.aplicateca.es/ProductDescriptionFull.aspx?prodid=6bf48195-7e94-4435-ab19-8f2cc2ec1ed3