Nube de tags

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tags de todo el sitio

Materiales curriculares


http://www.neuquen.edu.ar/regresoreceso/materiales%20otros/Martinez_Bonafe_Como_analizar_los_materiales.pdf

Nunha das última clases de tecnoloxía educativa, falamos sobre Jaume Bonafé, este autor preséntanos a importancia de saber organizar, deseñar e seleccionar os materiais curriculares basándose, por suposto, en criterios pedagóxicos. 

Segundo dito autor debemos ter en conta as seguintes dimensións :

1. Selección e presentación de contidos temario + índice)

2.Elección de estratexias didácticas ( axeitadas e adaptables ás necesidades dos usuarios e do seu contexto. )

3. Promover o modelo de profesionalidade que debe exercer o docente ( grao de autonomía + interacción co temario)

4. Describi-lo modelo de aprendizaxe do alumnado ( metodoloxía, obxectivos, opinión... )

5. Promover as tarefas organizaivas que implican ó centro ( distribución da emporalidade do mestre, da flexibilidade dos alumnos, as interaccións... )

6. Avaliar o material e vincular dito material coa formación do mestre docente. ( materiais empregados e o equipo docente q seleccionou e validou o mesmo)

Facendo unha análise xeral da nosa ensinanza decatámonos que na maioría non se cumplen  as dimensións  citadas anteriormente e os principios pedagóxicos que proclama Jaume Martínez Bonafé no seu esquema. 


Bonafé di que "los materiales que utilizamos en la enseñanza tienen distintos formatos de presentación: guías del profesor, libros, cuadernos de actividades, monografías, vídeo... "

E canta razón ten, en pleno século XXI onde hai que reciclarse a cotío, a educación e a tecnoloxía corren da man. Aprendemos a través de Tablets, portátiles, Ipads... Non nos queda outra que adaptarnos á nova xeración.
O que conleva unha formación de formadores para que estes a súa vez eduquen os nenos do hoxe e do mañá.