Primer contacto coa materia

Por Sara Romero

O primeiro contacto ca materia foi bo, gústame como as docentes intentan acercarse os alumnos. tamén me gusta a forma de que a materia chegue a nos da forma máis práctica. por agora estou contenta ca materia, o final do cuatrimestre xa se verá cales son os resultados.