o primeiro contacto coa materia

Por Jenifer

Nunha primeira instancia a materia de TIC pareceme unha materia moi interesante xa que, falando por min, non teño moita idea do uso correcto das novas tecnoloxías.

Nesta asignatura, baixo o meu punto de vista, podemos aprender os coñecementos necesarios para un bo uso das mesmas e polo tanto poder empregalas tanto na vida persoal como na aula de Educación Infantil, facendo así que o aprendizaxe dos nenos sexa o máis productivo posible.

Por último, e con respecto as clases, podemos dicir que polo momento a maneira de impartir a materia é clara e por iso, considero que vai ser unha asignatura que nos vai aportar coñecementos adecuados e eficaces.