ACTIVIDADE INTERACTIVA: CÓDIGOS QR

Para levar a cabo esta actividade, utilizaremos o deseño de códigos QR para aprender os diferentes sons que fan os animais do bosque. 

PROCESO: 

As mestras realizarán audios sobre os distintos sons que fan os animais, posteriormente crearase o código QR de cada un deles e pegarase encima dos distintos debuxos que teremos colocados pola aula. 

Desta forma os rapaces relacionarán a imaxe de cada animal co son correspontende ó abrir dito código QR. 

A maiores colgaremos estos códigos e imaxes no blog da escola, de forma que cada neno os poida traballar na casa cos seus pais. 

Ainara Rodriguez Nogueira. 

Alejandra Mª Tato Moscoso.