Os meus obxectivos

Tras reflexionar sobre a materia Tecnoloxía Educativa chego á conclusión de que os meus coñecementos sobre o emprego de recursos tecnolóxicos en materia educativa son moi básicos. Por iso, plantéxome unha serie de obxectivos para tratar de lograr durante o transcurso de esta asignatura:

-Coñecer todas as posibilidades que nos ofrece a Tecnoloxía no campo da educación.

-Adquirir coñecementos teóricos.

-Ser capaz de poñer en práctica dita teoría e facelo de forma correcta.

-Interiorizar todos coñecementos traballados na materia e poder aplicalos nun futuro laboral.