obxectivos da materia

Os meus obxectivos dentro desta asignatura que pretendo acadar ao cursar a mesma, e superala académicamente son:

1. Coñecer, manexar e interiorizar o Stellae como ferramenta educativa e de creación de coñecemento
2. Profundizar nos coñecementos sobre o e-learnig e implementar o mesmo en propostas educativas.
3. Ser competente no análise de propostas de inovación educativa.