obxectivos da materia

Tras asistir á primeira sesión expositiva da materia tecnoloxía educativa considero que os obxectivos a acadar coa mesma son: 

- coñecer e comprender as posibles aplicacións da tecnoloxía no ámbito educativo

- aprender a traballar e desenvolverse coa rede social "Stellae"

- desenvolver o maior número de competencias necesarias para un futuro profesional

- desenvolver capacidade crítica e a reflexión sobre como a tecnoloxía inflúe na educación