Obxectivos a acadar coa materia

Tras a primeira clase de Tecnoloxía Educativa e o primeiro contacto con ela a través dunha chuvia de ideas considero que os obxectivos que quero alcanzar son:

- coñecer e comprender a tecnoloxía educativa e como aplicala dunha maneira máis eficaz no ámbito educativo.

-aprender a desenvolverme correctamente na rede social stellae e lograr un bo portafolios.

-adquirir as competencia necesarias para desenvolverme o máis correctamente posible no meu futuro como pedagoga.