Obxectivos da tecnoloxía educativa

Despois de asistir a primeira clase expositiva da materia de tecnoloxía educativa, e despois da "chuvia de ideas" na que participamos toda a aula para esclarecer o que entendemos nós por tecnoloxía educativa os obxectivos que me plantexo para o desenvolvemento desta asignatura son:

- Coñecer a realidade educativa da tecnoloxía e a súa aplicación nos ámbitos educativos.

- Saber manexar e coñecer o funcionamento da rede social Stellae.

- Acadar os obxectivos e realizar as tarefas da asignatura dunha maneira satisfactoria.