Obxectivos cara a materia.

Os obxectivos que me plánteo e tratarei de cumprir cara a materia Tecnoloxía Educativa son os seguintes:

  • Coñecer e comprender a función e o papel da Tecnoloxía Educativa, no desempeño da labor pedagóxica.
  • Saber que son as Tecnoloxías Educativas.
  • Desmontar aqueles mitos relacionados coas Tecnoloxías Educativas.