Educación en 50 anos

http://blogs.lse.ac.uk/africaatlse/2015/03/25/education-in-50-years-shrinking-classrooms-and-disappearing-teachers/ 

Neste enlace visto nas redes sociais, concretamente Twitter, fálasenos de como será a educación dentro de 50 anos, destacando un papel importante na mesma das tecnoloxías. Tamén se fai referencia á desaparición do espazo físico da aula e a progresiva sustutición e desaparición do profesorado, pois as clases e os contidos que se tratan, serán coñecidos a través da Internet. ¿Realmente isto será así?

Penso que a ensinanza na aula tamén goza das súas vantaxes, destacando como principal o intercambio de opinións e o tratamento cara a cara nun espazo físico, onde poder determinar sentimentos e emocións. 

Comentarios