Actividade con TIC

ACTIVIDADE CON TIC.pdf

Presento a miña actividade con TIC, na que decidín utilizar un programa sinxelo ao que tamén se lle pode engadir outros para a mellora da actividade. Decidín utilizar a ferramenta Cmap Tools, a cal considero importante para que os nenos e nenas poidan organizar a súa información de maneira eficaz.

No archivo explico cómo se desenvolvería a actividade, a exemplificación desta, entre outros aspectos como obxectivos, contidos ou competencias.

E sinxela e asequible, tanto para mestres como para os alumnos.