A wikipedia, un mundo por descubrir

Para comezar esta entrada gustaríame definir que é a Wikipedia, trátase de unha enciclopedia libre que emprega a tecnoloxía wiki, o que nos da a posibilidade de editar ó mesmo tempo un traballo, construír información, compartila etc

Esta famosa wiki foi creada no 2001 e conta cunhas características moi significativas: é unha enciclopedia libre e aberta o que conleva que calquera pode entrar, ver a información e incluso modificala (coñecemento aberto) ademáis conta tamén cunha wikimedia onde se atopan contidos multimedia: Non contén soo información en formato de texto s enon que tamén en outros moitos ! Como proxecto asociado atopamonos coa Galipedia (nos meus marcadores podedes observar un pequeno resumo de que é este proxecto pertencente á wikipedia).

Tendo en conta que estamos a falar de unha enciclopedia, está claro que non vamos a atopar información específica sobre os temas, se non que o que vamos a atopar é unha serie de nocións sobre ese tema para facernos unha idea sobre o mesmo.  A wikipedia non é unha publicación especializada se non que é unha enciclopedia a antiga usanza.

Un recurso que non coñecia era que cada entrada da wikipedia, ademáis da explicación textual ten unha páxina con unha discusión así como o historial de autores que elaboraron esa entrada e modificacións que se produciron na mesma. Ademáis tamén eiste a posibilidade de crear un libro no que se xunten varias entradas da wikipedia de cara a impresión para o estudio.

Algo moi extendido entre a sociedade, e sobre todo entre os mestres é que a wikipedia non é un lugar fiable para a búsqueda de información. Cantas veces non nos dixeron que esta fonte non servía para os trabalos e que o seu uso se penalizaría? Isto, por exemplo no meu caso provocou un rechazo a usar esta encilopedia debido á maa fama que este tiña. Pero para contradecir este prexuizo gustaríame enumerar unha serie de motivos polos cales se pode considerar a wikipedia como unha enciclopedia fiable:

 • Obliga a referenciar todos os artigos que se suben a wikipedia polo que ningun artigo sen bibliografía óptima dura moito tempo na rede.
 • Ten mecanismos de control para evitar vandaismos nas entradas (bromas de mal gusto ou erros significativos)
 • O feito de que teña un estilo de coñecemento aberto permite a súa rápida renovación e actuaización de contidos.
 • Todo o que se edita nunha entrada queda rexistrado no historial, podendo incluso volver a entrada anterior da edición. (Neste historial aparecen tamén os autores)
Logo de todo o explicado gustariame contarvos como foi o meu avance no uso deste recurso e como será a partir de agora logo de coñecer outros recursos novos como por exemplo a posibilidade de facer un ibro con varias entradas diferentes.
 
Nos primeiros cursos da ESO recordo que empregaba este recurso con moita frecuencia, tanto para realizar traballos académicos como para buscar curiosidades ou palabras que me aparecían no día a día.  Paulatinamente os mestres comezaron a levar a cabo unha particular cruzada contra o uso da wikipedia xa que, na miña opinión, moitos alumnos empregabana como fonte última para a realización desa tarefa. Unha vez que cheguei ó bacharelato abandonei a wikipedia para a realización de traballos académicos pero continuoa empregando para buscar determinadas curiosidades ou dúbidas comúns.
 
Xa na universidade a esixencia dos mestres poas fontes fiables a partir das cales se elaboran as nosas produccións, a wikipedia quedou esquencida para min.
 
Sempre que a empreguei nunca caín na conta de que existía o grupo de discusión (onde se oden ver opinións moi diferentes e interesantes sobre os temas que se plantexan en cada entrada) e moito menos da posibilidade de realizar o libro, xa que iso me facilitaria moito o estudo de determinados conceptos ó ter a posibilidade de xuntalos todos nun mesmo documento.
 
Logo desta interactiva gustaríame destacar, que me sorprendeu que a wikipedia realmente sí sexa fiable, e levoume a preguntarme porque ten tanta mala fama no mndo da educación e na sociedade en xeral ? Porque está mal visto que se empregue a wikipedia?
 
Para rematar gustaríame subliñar a importancia de entender a ikipedia como o que é.Unha enciclopedia. Non podemos pretender atopar nela todo sobre un tema en concreto se non só unha pequena aproximación a el.
 

Xa para rematar gustaríame pantexar duas necesidades primordiais, a primeira sería concienciar os mestres sobre as vantaxes do coñecemento aberto e as posibilidades desta wiki. E a segunda, concienciar ós alumnos do uso que se lle debe dar a wikipedia para que esta sexa un recurso valioso no proceso de ensinanza aprendizaxe.

 
 

Comentarios

 • david reboredo gutiérrez

  A verdade e que, como ti dis, dende a ESO nos teñen dito que empregaramos outras fontes bibliográficas e non a Wikipedia. Pero porque non a Wikipedia? Que cuestións impedían que traballaramos con ela? Coñecían realmente os profesores en que consistía a Wikipedia? Certamente non sei cal era o motivo de tal desaconsellamento pero no meu caso, a pesar de que sempre nos dixeran iso, si consultaba dita páxina, atopando información valiosa para realizar os traballos que nos mandaban. 

  É certo que non coñecía as posibilidades que nos ofrece, salvo a posibilidade de poder editar os documentos. Nunca antes me atrevera a facer tal tarefa por medo a non saber se o que eu podía modificar era certo. Tralo visto na clase sobre os mecanismos de control que a propia páxina ten, a idea sobre a posibilidade de editar mudoume, debido a que se algo que se pon non é correcto, dito mecanismo actuará para eliminar eses datos. 

  Polo tanto, Que podemos aportar nos á Wikipedia? Sempre existen documentos que non están completos de todo ou sen actualizar. Deste xeito, unha das tarefas nas que podemos contribuir para a mellora da Wikipedia é solucionar esa desactualización da información en ditas páxinas, tendo en conta sempre as condicións para editar e demais pautas que se deben seguir.

  Ademais do comentado, a Wiipedia é favorecedora dun coñecemento aberto, todos podemos acceder a el e incluso modificalo. Emprega, polo tanto unha licenza de creative commons. Neste sentido, de que xeito se pode incrementar o uso da Wikipedia? Como eliminar certos prexuízos sobre esta páxina? Penso que en boa medida, actuar de xeito responsable con dita fonte de información contribuirá a que sexa vista como algo fiable, da que poder obter información valiosa sobre calquera cuestión. Penso que o descoñecemento tamén existe no referente aos mecanismos de control, aspecto que de facerse máis coñecido tamén favorecería a un maior uso da fonte, xa que dese xeito saberíamos que hai un certo control sobre os datos publicados. 

 • Isabel Gulías Sieiro

  Hola Silvia ! Al igual que tú yo tuve una evolucion bastente parecida en cuanto al uso de la wikipedia. Durante la ESO ( cuando apenas referenciaba los trabajos ) la usaba para la gran mayoria de mis trabajos, pero ,fue al llegar a bacillerato y más bien a la universidad ,cuando empecé a considerarla una fuente non tan fiable, todo ello, motivado primcipalmente, por los comentarios de profesores y por leer entre lineas a cerca de ella.  El hecho de que cualquiera pudiese subir información me echaba un poco hacia atras para utilizarla.

  Pero despues de investigar sobre ella y de la interactiva del martes,  en la que se expusieron datos como los que comentas, creo que la gran mayoría de nosotros tenemos o teníamos una concepción muy equivocada a cerca de ella. Sin duda, como bien expones, creo que podemos afirmar con seguirdad que la wikipedia puede ser utilzada como una autentica encicpledia y lo mas importante , conciencias a los docentes de ello!

  Me ha gustado mucho la entrada !

 • Andrea Iglesias Morenza

  Que razón! Como comentáis yo también compartía ese "rechazo" a utilizar la wikipedia para los trabajos, ya que aunque mirara por encima lo que ponía, siempre buscaba algo más, ya que no me fiaba, por el hecho ese del que habláis, esos comentarios de los profesores que nos hacían, hasta hace poco, verla como una fuente equívoca, de la cual no nos podíamos fiar.

  Opino igual que vosotras, gracias a la última clase que hemos tenido pudimos ver la Wikipedia como algo más que una simple enciclopedia. Sin duda, fiable, convirtiéndose en una fuente fiable de datos para cualquier tema. Aunque como dices en la entrada "Para rematar gustaríame subliñar a importancia de entender a wikipedia como o que é. Unha enciclopedia.Non podemos pretender atopar nela todo sobre un tema en concreto se non só unha pequena aproximación a el."

  Muy buena entrada Silvia! :)