Viaxando ata Siria

 

Cando comezou a guerra en Siria noticias de prensa, televisión, radio... Afogaban os medios. Dende diversas fontes facíanos aos ointes palpar dende lonxe  a inxustiza  pola que estaban a pasar os sirios, e entre eles, os seus colectivos máis débiles. Os nenos. 

Tanta foi a información que querían facernos oir e transmitir que coma toda nova que comeza coma un boom nos medios de comunicación, acaba por facerse pasaxeira, débil... pouco empática co público. 

Tanto é así que, a pasada sesión expositiva, foi unha forte invitación hacia a miña reflexión personal. Nin imaxinaba, nin oportunidade me din para facelo, de cómo  sería actualmente un día na vida dun rapaz neste país. 

Nusa, profesora en Siria con interese na tecnoloxía educativa, fixo volver a reparar a miña mirada neste lugar. Dende unha perspectiva comparativa, amosounos imaxes descoñecidas sobre a educación antes e despois da guerra. As diferenzas foron brutais, dende rapaces que asistían a escola propiamente dita ata rapaces que, agora, fan a escola na rúa... E isto con moita sorte. Foron moitas as fotografías que manifestaban como todos os avances conseguidos ata antes da guerra iban desfácedonse a medida que o conflicto facíase co país.

Verdadeiramente, despois de ser receptora de tanta información da que era tan descoñecedora, pareceume extraodinario o proxecto que Nusa quere levar ata os nenos e nenas sirios; promover o uso de recursos tecnolóxicos que faciliten o acceso a educación, que permitan aos alumnos e alumnas manter un contacto directo con este campo, a vez que o retroceso sexa paliado e a educación siga o seu camiño. Para iso plantexa o uso de Ebooks,  ferramentas con amplas ventaxas (permiten almacenar lecturas diversas, son trasnferibles, poden compartirse, gran rapidez de carga, etc) que facilitarían amplamente o acceso a educación.

É, sen dúbida, esta historia outra evidencia de cómo as novas tecnoloxías poden ser beneficiosas, ata o punto de cambiar situacións, de facilitar a educación hacia un colectivo que tanto a demanda (nenos e nenas que piden e desexan ir ao colexio e que merecen ter o seus propios dereitos cumplidos). Que a educación volva a ser unha realidade cotiá en Siria, pode ser un soño feito realidade grazas as novas tecnoloxías, e isto só é posible grazas a era  na que vivimos. 

 

Por iso, unha vez máis, gracias Tecnoloxía.

Comentarios

  • Aurora Fernandez Gonzalez

    En relación con lo  que has expuesto creo que se reflejó en la exposición de Nusa la influencia que las imágenes tienen, puesto que a través de ellas no solamente fuimos conscientes de la situación de Siria, sino que estas nos transmitieron sensaciones, ideas etc., muy enriquecedoras en la construcción de conocimiento sobre esta realidad. A través de las tecnologías, Nusa es conocedora de lo que allí ocurre por medio del contacto por skape que tiene con su familia, por los diarios que les envían los profesores con sus reflexiones, ideas etc. Del mismo modo y compartiendo tu opinión me pareció extraordinario el proyecto que Nusa quiere llevar a cabo por medio de la tecnología como otra posibilidad de cambiar la situación existente con respecto a la educación.

    Gracias por compartir tus reflexiones compañera!.

  • Jennifer Chamadoira Dominguez

    Totalmente de acuerdo con el poder de las imágenes sobre esta realidad de la que eramos totalmente desconocidos. Realmente considero que el proyecto que Nusa tiene en mente, puede abrir muchas puertas y, sobre todo, cerrar muchas otras de un pasado tan trágico.

    Gracias por tu comentario, compañera