Aulas Tecnológicas

Como se pode ver no vídeo, as TIC toman estas aulas para convertirse nun medio mediante o cal transmitir os contidos de unha maneira motivadora e adaptada á nosa sociedade actual. Substituíndo os cadernos e libros polas táblets pretenden facer as clases máis interactivas, máis fluídas e máis actuais e a aceptación por parte do alumnado e profesorado é boa.

Estas aulas interactivas adaptadas ós novos nativos virtuales permítenlles ós nenos desde moi pequenos tomar un contacto positivo coas TIC, e coñecer as posibilidades que ofrece a rede para empregala de unha maneira óptima.

Na miña opinión, isto debe facerse acompañado de unha formación para o profesorado que le proporcione as competencias necesarias que lle permitan introducir na sua aula as TIC.

Seria interesante que ademáis do coñecemento das TIC os nenos non deixen de tomar contacto cos libros e cadernos, xa que son tamén realidades que o neno debe coñecer, así como a escritura tradicional.

Como ben digo sempre, é necesario que se manteña un equiibrio entre o analóxico e o dixital, para lograr alcazar o desenvolvemento intagral da persoa.