¿para que as novas tecnoloxías?

O curso vai chegando ó seu fin e con el o remate desta materia, por este motivo me parece de xustiza realizar unha sinteses ou unha pequena conclusión plasmando os coñecementos que considero que fun adquirindo.

Se algo me quedou claro despois deste catrimestre foi que as novas tecnoloxías conta cun valor educativo enorme, xa que por un lado sirven como ferramenta motivadora e por outra como apoio. As novas tecnoloxías teñen cabida en calquer sistema de aprendizaxe pois é unha vía moi útil como medio de expresión e búsca de información.A súa vez axudan a fomentar a creactividade e facilitan o contacto con realidades sociais doutras culturas axenas a nosa propia

Ata aquí pode parecer que o uso das mesmas non fai máis que aportar beneficios e fortalecer os ensino, pero como todo, depende do uso que fagamos das mesmas.Xa non só me refiro a cantidade de tempo que dediquemos a navegar pola rede, buscar información ou falar polas redes sociais senón de que contemos coa capacidade crítica suficiente para distinguir entre a información verdadeira e falsa. Moitas veces tendemos a deixarnos levar polo que aparece na rede e confirmalo pensando que polo simple feito de que aparece no navegador é correcto. Aquí e done debemos aplicar o proceso de curación de contidos no cal en primeiro lugar pasamos a buscar, filtrar, organizar e difundir a información sempre contrastando con outras fontes.

O que está claro é que as novas tecnoloxías propoñen novos campos de reflexión pedagoxica.Estas están provocando nas escolas un cambio significativo levando os estudantes a formarse con unha conciencia moito máis grande.Dende o meu punto de vista estase levando unha incorporación das novas tecnoloxías as aulas bastante inadecuada, e desta forma docente e estudante son menos analiticos e consideran toda información aportada por internet válida olvidandose de contrastar nos libros.

Por outra banda a escasa formación que conleva inseguridade por parte do profesorado crea os alumnos poñan en cuestión as capacidades e habilidades dos profesionais. Finalmente farei unha última aportación pra decir que as novas tecnoloxías deben promover a ensinanza de valores, fortalecer o proceso de ensino- aprendizaxe pero nunca substituilo. Que opinades ? as novas tecnoloxías aportanos máis ventaxas ou desventaxas?que aprendestes vos estes meses?