Licencias dixitais, esas gran descoñecidas

A verdade é que antes de comezar ca materia de Tecnoloxía Educativa, podo asegurar o meu descoñecemento absoluto sobre licencias dixitais.

Paréceme moi importante que teñamos en conta que a rede nos últimos tempos se convertiu nun lugar onde podemos crear, difundir, utilizar e compatir produccións intelectuais propias e tamén doutras persoas.

Pensade cantas veces cantos de nós usamos imaxes en traballos ou redes sociais sen saber que tipo de licencia teñen?

Todos os contidos que se atopan circulando pola rede están suxeitos a unha serie de condicións impostas polo seu autor ou autora, estas son as denominadas licencias.

O tratamento das licencias dixitais nunha das clases expositivas sumado ao absoluto descoñecemento pola miña parte ademáis de todas as dúbidas que me xurdiron respecto deste tema, provocaron que realizara esta entrada.

Entre todas as licencias que nos podemos encontrar, podemos agrupalas en dous bloques: por unha banda a licencia Copyright e por outro a licencia Copyleft:

 • “Copyright simbolizada por una C en un círculo y una leyenda: Todos los derechos reservados. Es la licencia más empleada, especialmente por empresas y autores de prestigio, e implica que solamente su autor puede utilizar, modificar y distribuir su contenido. Si un tercero deseara utilizarlo es imprescindible la autorización expresa del autor para ese fin concreto y, en muchos casos, el pago por su uso. Cualquier contenido disponible en Internet que no especifique un tipo de licencia, está automáticamente protegido por Copyright, aunque pueden utilizarse, con limitaciones, con fines educativos o en noticias." Cecarm (2011)

 • “Copyleft identificada por una C invertida en un círculo. Es un tipo de licencia que ofrece la posibilidad de usar, copiar y redistribuir una obra y sus versiones derivadas simplemente reconociendo su autoría. En esencia, es el sistema opuesto al Copyright y no exige autorización del autor para su uso.” Cecarm (2011)

 • Creative Commons,  pode considerarse a filla de Copyleft. Represéntase por dúas cs dentro dun círculo. A diferencia fundamental entre Copyleft e Creative Commons é que nesta última o autor ou autora decide que o grado de protección que lle desexa outorgar as súas obras. Isto significa que hai diferentes tipos de combinacións dentro da licencia Creative Commons:

 1. Reconocimiento (by): Se permite cualquier explotación de la obra, incluyendo una finalidad comercial, así como la creación de obras derivadas, la distribución de las cuales también está permitida sin ninguna restricción.

 2. Reconocimiento - NoComercial (by-nc): Se permite la generación de obras derivadas siempre que no se haga un uso comercial. Tampoco se puede utilizar la obra original con finalidades comerciales.

 3. Reconocimiento - NoComercial - CompartirIgual (by-nc-sa): No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.

 4. Reconocimiento - NoComercial - SinObraDerivada (by-nc-nd): No se permite un uso comercial de la obra original ni la generación de obras derivadas.

 5. Reconocimiento - CompartirIgual (by-sa): Se permite el uso comercial de la obra y de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.

 6. Reconocimiento - SinObraDerivada (by-nd): Se permite el uso comercial de la obra pero no la generación de obras derivadas.

As definicións de Copyright e Copyleft ambas foron recuperadas de http://www.cecarm.com/servlet/s.Sl?METHOD=DETALLENOTICIA&sit=c,731,m,2628&id=32010

As diferentes combinacións resultantes da licencia Creative Commons, recuperáronse de   http://es.creativecommons.org/blog/licencias/

 

 

Comentarios

 • Noelia Fernandez Alvarez

  Xustamente a esa sesión expositiva non puiden asistir. Cando me deixaron os apuntes e observei o feito en clase pensei o mesmo ca ti, ata o momento non me fixara no concepto de licencias dixitais cando sempre estamos recuperando información e máis información da rede. 

  Gracias á túa entrada podo dicir, cando menos, que sei o que significan eses símbolos que cada vez que os vía era como algo sen significado para min polo meu descoñecemento ante ditas licencias dixitais.

 • Nuria Parada

  Moitas grazas polo teu comentario e alégrome de que esta entrada che axudara como a min a resolver as dúbidas respecto deste tema.