Abalar, a favor ou en contra?

Lembraredes que nunha das clases expostivas da materia traballamos a temática das Políticas Educativas de Integración das TIC nas institucións educativas, compre preguntarse agora cal é o motivo polo cal estas políticas alcanzan en moi escasas ocasións a súa principal finalidade; a verdadeira integración das TIC nos centros escolares.

Na nosa comunidade, como xa vimos na clase, antes dos 90, concretamente en 1984, aplicouse o Proxecto Abretente, co cal se iniciaron as políticas de integración das TIC. Abrente foi seguido por exemplo polo Proxecto Estrela (1988) ou polo Proxecto Siega (1998) e no 2009 chegou o Proxecto Abalar. Que aspectos poderíamos dicir que teñen en común estes proxectos? Pois que ningún deles alcanzou o seu obxectivo principal en gran parte das instuticións escolares, o que pode indicarnos que quizais estes proxectos non están formulados da maneira axeitada.

Dende o meu punto de vista, este feito pode ser debido a que estas políticas non se enfocan da maneira máis correcta xa que se centran única e exclusivamente en dotar de recursos materiais. Isto pode verse por exemplo na propia descrición do Proxecto Abalar “Abalar recoge, suma e incrementa los recursos existentes para alcanzar la respuesta integral y de futuro del Gobierno gallego a los retos que presenta la educación de nuestros niños en la sociedad digital del siglo XXII. Abalar organiza los recursos existentes de cara a alcanzar el aprovechamiento efectivo de los contenidos digitales existentes en las redes en unos centros educativos cada vez más preparados tecnológicamente.”

Como se pode observar prima a necesidade de dotar de recursos tecnolóxicos aos centros escolares para alcanzar unha educación que responda ás necesidades da sociedade actual, pero considero que tan importante é poseer os recursos necesarios, como saber manexalos correctamente para alcanzar a súa finalidade educativa, polo que a formación e o interés do profesorado para aprender a manexar e integrar as TIC no desenvolvemento das súas clases é esencial.

Tamén teño que comentar a favor de Abalar que este proxecto oferta formación para todos aqueles e aquelas docentes que desexen implicarse con este proxecto, esta é de carácter voluntario e realízase unha oferta específica de Proxectos de Formación en Centros e Grupos de Traballo Abalar para todos aqueles centros que se acolleron ao programa antes do curso 2012/2013. Se a inclusión en dito programa foi durante o curso 2012/2013 ou posterior, deberán realizar un Proxecto de Formación e Asesoramento en Centros, este deberá ser coordinado polo coordinador/a de Abalar, cunha duración entre 30 e 50 horas e de carácter obrigatorio.

Estou completamente dacordo coa obligatoriedade de actividades formativas do profesorado, xa que creo que estas poden servir como base para que os docentes se interesen e motiven de cara a realizar unha correcta integración das TIC nas súas clases. Esta claro que esta formación non lles vai a servir como unha receita máxica que corrixa a deficiente situación na que se atopa a competencia dixital en moitos deles pero confío en que sirva como un empurrón que lles anime a interesarse por este tema e que continúen a formarse por propia iniciativa logo de ter visto na súa práctica diaria como as TIC mudan e melloran o proceso de ensinanza-aprendizaxe.

Webgrafía:

Recuperado de http://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/es/espazo/proxecto-abalar/introducion

 

 

 

 


 

Comentarios

 • Noelia Fernandez Alvarez

  Nuria, a miña opinión é similar á túa. Por suposto que considero importante a integración das TIC nas escolas pero non como simple feito de numerosos recursos tecnolóxicos, senón que como un uso produtivo dos mesmos. Como ben sabemos, as novas tecnoloxías poden proporcionarnos grandes recursos de cara a traballar con alumnos, proporcionándonos numerosas aplicacións, páxinas web, xogos, etc. que poderían facer dos procesos de ensino - aprendizaxe situacións máis amenas e dinámicas para os alumnos.

  Por outra banda e na mesma liña, tamén estou dacordo coa formación do profesorado neste ámbito, para que así non só utilicen as tecnoloxías como o mero feito de usar pórtatiles na aula, proxectores, pantallas táctiles, etc.

 • Antía Prado

  Querida Nuria, ¡no podría estar más de acuerdo contigo! Hace un par de meses estuve preparando un trabajo con otra compañera de clase para la materia de Educación Comparada, y precisamente tratábamos este tema: ¿cómo es posible que, a pesar de los esfuerzos dedicados, las TIC todavía no estén plenamente integradas en las dinámicas escolares? En efecto, un éxito tan pobre sólo puede deberse a una mala gestión de las políticas educativas; en otras palabras, se aprecian  los intentos, pero de nada valen si se formulan de un modo tan superficial, sin contar con las necesidades verdaderamente sentidas de los centros educativos.

   

  “[…] considero que tan importante é poseer os recursos necesarios, como saber manexalos correctamente para alcanzar a súa finalidade educativa, polo que a formación e o interés do profesorado para aprender a manexar e integrar as TIC no desenvolvemento das súas clases é esencial”. Ese párrafo extraído de tu entrada ha sido, sin duda, al menos para mí, el estrella dentro de todo el contenido que aportas. Me recordó a uno de los argumentos sobe los que construimos en su momento en trabajo que te comentaba al principio:

  Se trata de una revolución que requiere de un trabajo más profundo que simplemente invertir en hardware y software, que rechaza los equipos e infraestructuras como garantía de la innovación y la mejora de los aprendizajes impartidos. Se construye un nuevo enfoque que pasa por la necesaria socialización de las tecnologías, que implica apropiarse de la tecnología de manera crítica y creativa, para posibilitar y potenciar la comunicación con su entorno, estableciendo nuevas relaciones y expresiones que den cuenta de la propia identidad del centro como organización educativa (Fraga y Gewerc, 2007; Zapico, Gewerc y Montero, 2010). 

  Uno de los grandes problemas de esos fracasos de los que nos hablas, bajo mi punto de vista, ha sido que las nuevas tecnologías llegan a las escuelas sin previos proyectos destinados específicamente a la modificación de las prácticas didácticas dominantes que se verían afectadas. Llegan como meras herramientas que añadir a la metodología clásica de pizarra y tiza, sin contemplar la necesaria mediación de un proceso reflexivo y limitando, así, el extraordinario potencial que podrían llegar a ofrecernos (Tyack y Cuban, 1995). 

   

  Así que, retomando la pregunta con que encabezas esta entrada, me posiciono a favor de Abalar. Ahora bien, considerando ciertas modificaciones que, más que recomendables, considero ya de urgencia. Necesitamos dejar de confiar la totalidad del éxito de una intervención a la introducción de TICs en el aula y empezar a reflexionar tanto antes, como durante y después de su entrada en las aulas. Debemos incluir en esas políticas educativas el impacto que supone el modo en que los agentes educativos interpreten, redefinan y moldeen los cambios.

   

  REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

  FRAGA, F. e GEWERC, A. (2007). “El proyecto PIETIC del Grupo de Investigacion Stellae: una investigación ante la integración de las TIC en los procesos   de enseñanza y aprendizaje”. XV Jornadas Universitarias de Tecnología      Educativa. E-Learning: Desafíos y oportunidades en Universidad y aprendizaje permanente. San Sebastián. UPV.

  TYACK, D.; CUBAN, L. (1995). Tinkering toward Utopia. A century of Public School Reform. Cambridge.

  ZAPICO, M.H.; GEWERC, A.; MONTERO, L. (2010): “La construcción colectiva de un portal web de centro. Una experiencia de innovación insostenible”. Profesorado. Revista de currículum y formación del profesorado, vol. 14 (1), pp. 339-353.