Unha mirada sobre o e-learning

Para comezar con esta entrada vou empezar por recoller algunhas definicións sobre o e-learning.

- Segundo Cornella, o e-learning trátase dun conxunto de métodos, tecnoloxías, aplicacións e servizos orientados a facilitar o aprendizaxe a distancia a través da internet. 

- Segundo Machuca, o e-learning pódese definir como un "aprendizaxe baseado na internet", o cal está formado or varios compoñentes como a entrega de contido en diferentes formatos, a administarción do avance do aprendizaxe e unha comunidade de estudantes, que desenvolvan o contido e expertos en educación.

- Segundo a Unión Europea, o e-learning é o uso das novas tecnoloxías multimedia e internet para mellorar a calidade do aprendizaxe.

- Segundo recolle a Universidade de Salamanca, dende unha perspectiva de calidade pódese definir o e-learning como un proceso de ensinanza/aprendizaxe, orientado á adquisición dunha serie de competencias e destrezas por parte do alumno, caracterizado polo uso das tecnoloxías baseadas na web, a secuanciación duns contidos estruturados segundo estratexiaspreestablecidas á vez que flexibles, a interacción coa rede de estudiantes e titores e uns mecanismos axeitados de avaliación, tanto do aprendizaxe resultante como da intervención formativa no seu conxunto, nun ambiente de traballo colaborativo de presencialidade diferida no espazo e tempo, e enriquecido ppor un conxunto de servizos de valor engadido que a tecnoloxía pode aportaar para lograr a máxima interacción, garantizando así a máis alta calidade no proceso de ensinanza/aprendizaxe.

Despois de ter profundizado no que significa o e-learning e despois de moitas buscas descubrin que existen diferentes modalidade de e-learning:

Dende o punto de vista da presencialidade/non presencialiadade:

Direct e-learning ou o e-learning "presencial". Aínda uqe non é frecuente, é posible utilizar metodoloxías de formacin online na dinámica de clase presencial. Como fixemos nos durante as clases de tecnoloxía.

- Blended e-learning ou formación mixta.Combina sesión presenciais con dinámica de formación onlline e actualmente é das opcións máis valoradas.

- Online e-learning esta  odalidade é completamente online.

Dende o punto de vista dos soportes empregados:

- e-learning que definin ao comezo deste blog.

- m-learning ou formación con dispositivos móbiles. Esta formación válese do uso de peqeunos dispositivs móbiles, tales como: teléfonos móbiles, PDA. tablestas, PocketPC. iPod e todo dispositivo de man que teña algunha forma de conectividade inalámbrica.

- u-learning ou e-learning oblicuo. ë unha fusión das dúas modalidades anteriores que permite acceder á mesma iniciativa formativa independenetemente do dispositivo empregado, pois o sistema adapta os contidos, actividade e o modelo de interacción ao dispositivo co que se accede.

Esta nova modalidade de aprenizaxe provoca importantes cambios nos roles tradicionais entre profesor e alumno facendo así que aparezan novos perfis profesionais.

Despois de ter profundizado no termo e-learning, nas súas modalidades quero facer fincapé nas vantaxes e inconvintes desta nova modalidade que xorde coa aparición das novas tecnoloxñias e a evolución destas, xa que hoxe en día parece que se valora máis a formación presencial que a formación a traves destas plataformas de aprendizaxe.

Vantaxes do e-learning

- Porporcina apoio ás diferente modalidade de formación.

- Ofrece unha metodoloxía centrada no usuario.

- Flexibidade horaria.

- Dispoñibilidade xeográfica.

- Resstructuración da información.

- Incremento dos indices de retención de contidos.

- Contidos máis actualizados.

- Ferramentas de interacción.

- Maior razonamento crítico e menor medo ao erro.

- Facilidade de inclusión de contidos audiovisuais.

- Reducción de costos.

Inconvintes do e-learning

- Pseudo e-learning ao usar a plataforma para almacenar o material.

- Falta de calidade dos contidos.

- Desaproveitamento dos recursos dispoñibles.

- Resistencia ao cambio.

- Falta de estándares.

- Dependencia da tecnoloxía.

Personalmente penso que hoxe en día aínda non se dotou ao e-learning do prestixio necesario xa que nalgúns casos considerase que un curso online non ten a mesma validez que un curso presencial, aínda que con respeto a anos anteriores esta crenza vai desaparecendo. 

A aparición do e-learning desenvolveuse grazas a paración da denominada web 2.0 a que xa lle adiquei un blog e considero que é necesario que sexa mais utilizada nas aulas, polos mestres e mestras xa que dende o meu punto de vista a aprendizaxe dende este tipo de plataformas suscitas máis interese nos alumnos e alumnas, facendo así que se interesen moito mais polos contidos a transmitir.

Como futuros pedagogos e pedagogas penso que tamén é necesario dotar de calidade a ensinaza online xa que é útil en moitos sentidos e considero que hoxe en día non ten todo o prestixio que necesitaria, sendo tan útil como pode ser para a formación continua dos traballadores, xa que ao ofrecer flexibilidade horaria podería adapatrse ao horario de traballo.

Fontes documentais:

- Wikipedia: https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_electr%C3%B3nico_m%C3%B3vil

- Universidade de Salamanca: http://antia.fis.usal.es/sharedir/TOL/introelearning/index.html

- Abclearning: http://www.e-abclearning.com/definicione-learning

Comentarios

 • Noelia Fernandez Alvarez

  Interesante entrada Judith. Con respecto ao que ti dis, penso que é preciso que a sociedade se decate do valor dos cursos online por moitas oportunidades que ofrecen. O noso papel está en, como ti indicas, dotar de calidade este tipo de ensinanza, e ademais penso que para isto é preciso informar e darlle a coñecer ás persoas todas as características e posibilidades que poden aportan novos xeitos de ensinar, como é o online.

 • Noelia Dominguez Hermelo

  Coincido con vosotras chicas, creo que es importante tanto dotar al e-learning de mas prestigio y que  su vez la sociedad sea consciente de éste y tomen conciencia de las grandes ventajas que ofrecen muchas veces los cursos online. Creo que a la hora de trabajar en ello, es fundamental nuestro papel como futuras pedagogas colaborando en difundir y desarrollar este método de aprendizaje de cara al público, y a su vez, no ejercer un mero papel de docentes si no involucrarnos también en ello y seguir aprendiendo y enriqueciéndonos con la enseñanza online poniéndola en práctica.

 • Xeila

  Si é certo que se debe informar máis sobre o método de aprendizaxe e-learning. Dalgún xeito nós nesta materias estámolo a facer, pois a docente publica o material traballado en clase e somo nós quen temos que elaborar o demais material, pero temos a posibilidade de interactuar entre nós e tamén de consultar dúbidas á docente.

  Este método, como tamén dei a ver na miña entrada, permite a un mairo número de persoas ter acceso á formación, o cal é algo moi positivo e que fai que o coñecemento se amplíe cada vez máis, polo que, dacordo con vós poderemos ter un papel como pedagogas neste senso o día de mañá, poñendo en práctica o que aquí estamos comezando a ver.

 • Antía Prado

  ¡Madre mía! No tenía ni idea de que había tantos tipos de e-learning. Puede intuirse la diferenciación en función del porcentaje que sea presencial, pero de ahí a sacar modalidades dependiendo del dispositivo utilizado… Cuando hice el trabajo de comparada, en una de las fuentes se decía que aplicar las TIC en educación suponía cambios no sólo en los contenidos sino también en los entornos afectados (directa e indirectamente) por el desarrollo de la práctica (Lawless y Pellegrino, 2007). Y leyendo tu entrada Judith, no podría verlo más claro.

  Se modifican las estructuras sociales y los estilos de vida en general y, en especial, las coordenadas espacio-tiempo. Lo habíamos visto en un documental en una de las clases expositivas, cómo ambas dimensiones, fundamentales en la experiencia humana, pasan de restringir el proceso de aprendizaje al aula en la etapa escolar, a abrir nuevas realidades sin límites. Y esa es una de las grandes ventajas que yo personalmente veo en el e-learning: la educación permanente, sinónimo de aprender en el período temporal de una vida entera; y la formación libre, accesible a todos en cualquier otro espacio que no sea la clase propiamente dicha.