Plataformas Wiki (II)

Anteriormente, xa publiquei unha entrada sobre plataformas Wiki na que vos ennumeraba unha serie de softwares, cada un para crear un tipo de Wiki diferente. Ademais, durnate as sesións interactivas de Tecnoloxía Educativa, tivemos a oportunidade de crear e modificar artigos nesta grande plataforma colaborativa pero, qué é en sínte unha plataforma Wiki?

Unha plataforma desa tipoloxía non deixa de ser unha técnica de aprendizaxe cooperativa, posto que son sitios web que permiten a edición contínua por parte de varios usuarios simultáneamente. Á súa vez é un modo de abrir a aprendizaxe e rematar cos Copyright e, con eles, rematando cos dereitos sobre contidos culturais e intelectuais que certos individuos creen ter sobre ideas e conceptos.

“Sólo el que sabe es libre, y más libre el que más sabe. Sólo la cultura da libertad, No proclaméis la libertad de volar, sino dad alas; no la de pensar, sino dad pensamiento. La libertad que hay que dar al pueblo es la cultura. Sólo la imposición de la cultura lo hará dueño de sí mismo, que es en lo que la democracia estriba” Miguel de Unamuno