Web 3.0

A Web Semántica é unha Web estendida, dotada de maior significado na que calquera usuario en Internet poderá encontrar respostas ás súas preguntas de forma máis rápida e sinxela grazas a unha mellor definida.
A Web 3.0 permítenos:
- Organizar a gran cantidade de información e datos soltos existentes na Web.
- Utilizar un método para integrar recursos con diferentes formatos.
- A interoperabilidade entre diversos dispositivos e plataformas.
A Base ou fundamento desta Web son os metadatos, estes permítennos describir, identificar, localizar o contido dun recursoWeb e permitir recuperalo.