Proxecto Abalar

Facendo referencia ao traballado na clase, gustariame falarvos dun proxecto que se está levando a cabo nos últimos anos na comunidade galega vinculado as TICs en Educación.

Esta é unha inciativa posta en marcha pola Xunta de Galicia para achegar os beneficios destas tecnoloxias da información e a comunicación aos procesos de ensinanza - aprendizaxe, para que istos dean un salto cualitativo a través deste proceso de modernización.

Deste xeito petendese transformar os centros educativos tradicionais en centros dixitais, ca finalidade de; educar no uso das TICs tanto aos mestres coma aos alumnos, modernizar os sistema educativo galego, mellorar a calidade da ensinanza e reducir o fracaso escolar. 

Esta proposta conta con catro eixes de actuación:

Fonte: http://amtega.xunta.gal/temas/ensino-e-formacion/proxecto_abalar/abalar.html?__locale=es

Este proxecto pretende equipar as aulas con diferentes recursos dixitais entre os que se atopan: ultraportátiles para os alumnos, aulas dixitais as cales estarán equipadas con un portátil para o profesor, encerado interactivo, proxector, armario de carga de portátiles e rede wifi. Un exemplo deste tipo de aulas sería a que se mostra na seguinte imaxe:

 

A continuación presentovos un vídeo no cal se mostra unha charla dun meste que emprega as TICs na área das Ciencias Sociais en 1º da ESO.

Para obter máis información sobre este proxecto das TICs en educación adxuntovos algúns links:

https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/

http://www.edu.xunta.es/centros/ceipraquelcamacho/system/files/u26/PresentacionAbalarFamilias.pdf

 

Comentarios

 • Ines Dono

  Creo que este tipo de iniciativas son muy positivas, pero debería darse más importancia a concienciar a los profesores de la importancia de los recursos TIC y del potencial educativo que tienen, ya que conozco casos en que se tiene acceso a todo ese equipamiento pero los propios niños afirman que no lo usan casi nunca.

 • ...

  Si que é verdade, cando estiven de prácticas puiden comprobar que no fondo o único que se fixo é dotar aos centros cos equipos electrónicos (ordenadores, lousas electrónicas...) pero os mestres e mestras seguen sen estar formados neste ámbito provocando que se gastasen miles de cartos en comprar os materiais para non darlle uso. Moitas veces, o que se está a facer tamén, é utilizar os ordenadores en momentos puntuais, como se fose a antiga materia de informática, pero agora en lugar de ter que desprazarte a outra aula para acceder a eles xa os tes na aula. Porén, sen intentar ser tan pesimistas, podemos consideralo como un pequeno avance, polo menos é un punto de mira pola Xunta e si pouco a pouco se van incorporando mestres novos á educación si que se lle vai poder sacar o partido que se merecen.

 • Ruben-Lopez

  Estou dacordo con ambolas dúas compañeiras, posto que como comenta Inés considero que por unha banda e un punto positivo por parte da administración, equipar os centros con estas ferramentas tecnolóxicas porque poden ofrecer unha experiencia de aprendizaxe más enriquecedora; pero por outra parte como apunta Araceli, eu tamén puiden observar no IES no que estiven de prácticas ó cal estaba equipado con estes dispositivos, no cal podia apreciarse falta de formación dalgúns sectores do profesorado, sobre todo dos mestres que xa teñen longo recorrido de docencia e non son receptivos a cambiar algúns aspectos da súa metodoloxía de ensinanza.

  Aunque habia mestres que si facian un uso idóneo desta novas tecnoloxias e apoiabanse axeitadamente para mellorar o proceso ensino - aprendizaxe; tamén habia casos nos que se empregaban estes dispositivos pero non engadian nada novo ao funcionamento da clase, xa que se utilizaban, por exemplo as pizarras dixitais como meros proxectores de diapositivas.

  Considero que é moi positivo equipar os centros educativos con recursos tecnolóxicos posto que poden mellorar o proceso de aprendizaxes do alumnado, pero ademais disto tamén se debería ofertar formación ao corpo docente sobre  as potencialidades dos distintos recursos, ademais tamén debe haber predisposición dos mestres para poder empregalos no transcurrir do proceso educativo.

 • Óscar González

  Personalmente he trabajado en clases con este proyecto implantado y creo que nos porporciona un gran abanico de posibilidades tanto a profesores como alumnos. Gracias al aula Abalar tenemos acceso a muchisima más información y la oportunidad de trabajar de formas antes imposibles. Creo que el aula Abalar acerca a los alumnos a trabajar con los recursos que tendrán que utilizar en su día a día tanto en el futuro como en el presente. La verdad es que desde mi experiencia personal la iniciativa funciona fenomenal ¡Ya era hora de que se implantase algo así!

 • Carla Garabal

  Había escuchado hablar de este proyecto, nunca estuve en una clase con esta clase de iniciativa pero le veo un fallo muy grande. El alumnado es el que aprende pero el profesorado es el que enseña y si su formación no es la correcta en cuanto a tecnologías, el uso de ordenadores en el aula no se hasta que punto puede ser beneficioso. Como bien dije nunca estuve en una clase con esta inciativa pero si en bachillerato usabamos las pizarras electrónicas cuando cuadraba ya que el profesorado, la mitad del, no sabía darle el uso que se debía. En definitiva, lo veo una muy buena inciativa pero debería haber una formación previa para aquellos que se encargan de transmitir conocimientos al alumnado sobre el uso de las nuevas tecnologías.