apps na ensinanza

Unha acción tan común e habitual como é evaluar o coñecemento dun alumno, poucas veces se fai apoiandonos das novas tecnoloxías e, imaxinome que correxir é unha das tarefas máis aburridas polo que me parece importante coñecer métodos de avaliación usando diferentes aplicacións. Avaliar grazas á rede podería ser unha gran oportunidade tanto para a ensinanza a adistancia como para a ensinanza presencial, de xeito que os mestres e mestras poidan comunicarse coas familiar, realizando un seguemento ou para que os mesmos estudantes sexan conscientes do seu progreso. Mostro a continuación algúnas aplicacións a nivel internacional que serven para avaliar ao alumnado:

- "Assessmate" é unha app que axuda á construción de rúbricas. Esta ferramenta tamén pode servir para involucrar aos estudantes na propia avaliación xa que é unha táboa de dobre entrada onde se especifican tanto os criterios como os niveis de calidade.

- "Gradekeeper" é unha ferramenta que serve para avaliar, pasar lista, ofrece a posibilidade de facer un diagrama dos asentos dos alumnos na aula, crea categorías de tarefas, etc.

- "Grandig Fusion" é unha app gratuita que permite crear rúbricas, cualificar e abrir documentos elaborados polo alumnado creando os seus portafolios dixitais.

Por outro lado, a nivel nacional estase a poñer en marcha o chamado "proxecto abalar", é unha estratexia para a integración plena das TIC na práctica educativa en Galicia. Este proxecto busca un salo cualitatico e cuantitativo no modelo educativo galego, co fin de mellorar a súa eficiencia nun proceso de modernización coma o que estamos a vivir. Deste xeito, o centro educativo dixital supera o concepto de centro educativo tradicional e intenta dispoñer de recursos humanos e pedagóxicos. Esta é unha aplicación que os pais poden descargar para o seu mobil, a información que se ofrece nela sobre o alumno é a seguinte: cualificacións, asistencia, faltas de conduta, datos do centro, titorías, avisos e incidencias.

Na miña opinión, estou de acordo coas aplicacións que facilitan o contacto e a información familia-centro. Non quero dicir que acudir a unha titoría cos mestres do alumnado non sexa importante. Sen embargo, este tipo de aplicacións facilitan a comunicación e o seguemento do alumnado. Un exemplo paralelo a este pode ser as aplicacións que se usan dos bancos para ter un seguemento máis continuado das contas bancarias. Na actualidade, as aplicacións para móbiles úsanse con máis frecuencia, e o mundo da educación é un campo que se ten modernizar en canto ás novas tecnoloxías.


http://tecducacion.com/mejores-apps-programas-webapps-extensiones/apps-para-calificar/

http://amtega.xunta.gal/temas/ensino-e-formacion/proxecto_abalar/abalar.html?__locale=es

Comentarios

  • Maria Saco Cuartero

    Hola Raquel, pareceme moi interesante a túa entrada, xa que estou de acordo contigo. A educación debería incluír eses métodos como comúns, xa que, por exemplo no caso de ter informados ós pais, é moi interesante, porque hai moitos que por tema de traballo non poidan acudir as titorías, e asi terían información da evolución dos fillos na escola. Pero os primeiros que deben coñecer e familiarizarse con eses métodos son todos os mestres, sendo este é o maior problema, dende o meu punto de vista.

  • Alberto Villaverde

    Buenas tardes Raquel, yo no creo que haya que incorporar todas las aplicaciones posibles en la enseñanza, por el simple hecho de hasta qué punto es positivo dejar nuestras funciones en manos de una tablet corriendo el peligro de desarprender labores cruciales referentes a nuestro ejercicio profesional.  

  • Yasmina Torrente

    ¡Hola Raquel! Creo que es necesario que existan apps como estas, pues facilitan mucho que padres que por lo que sea no puedan acudir al colegio puedan conocer,con igual lujo de detalles,la evolución de su hijo/a en el centro. Pero, por otro lado, creo que es necesario que sean los profesionales encargados de la educación de los chicos/as los que conozcan este tipo de iniciativas tecnológicas y las incorporen al aula o al día a día del centro, con esto, quiero decir que las utilicen como soportes para facilitarle al alumnado la adquisición de conocimientos de forma más amena y entretenida.