Redes sociales para nenos.

Nun mundo cada vez máis dixitalizado e cunha gran presenza de redes sociais en Internet, aumenta a preocupación por parte de moitos pais e nais sobre que fan os seus fillos e fillas na rede.

Por exemplo, Facebook ten unha idade mínima de ingreso de 13 anos, mestras que Tuenti (agora xa desaparecida), fixa a idade en 14. Está claro que moitos destes cativos e cativas minten na súa idade, a gran causa é a importancia que ten a popularidade neste mundo. Todos/as de novos estabamos interesados en facernos canto antes unha conta nestas redes sociais, e se non a tiñas, quedabas totalmente excluído do teu entorno social, todo xiraba en torno a elas.

Seguindo co tema, un estudo conducido por Consumer Reports, afirma que cerca de 7,5 millóns de usuarios de Facebook eran menores de 13 anos.

Para solucionar ou intentar disminuír esta alta tasa de menores nas redes sociais existe un mercado para redes adicado aos máis pequenos. A continuación presento dúas delas que estan dispoñibles en español.

ScuttlePad: esta rede social permite a comunicación entre nenos, sendo as conversacións guiadas utilizando un listado de palabras predefinidas e con análisis manual das fotos que suben a rede. A idade de utilización vai de 6 a 11 anos e esta disponible tamén en inglés.

Club Penguin: pertence a Disney Virtual Worlds, está pensado como un videoxogo online no cal cada membro interactúa cos pingüinos, facendolle acometer certas accións e comprándolles artículos. A idade relativa de utilización é a partir de 11 anos e esta dispoñible en español, inglés, portugués, francés e alemán.

Esta claro que as redes sociais forman parte da nosa vida e utilizámolas a diario, pero tamén penso que debemos ser conscientes dos riscos que trae consigo.

No caso dos nenos e adolescentes son dous os problemas asociados aos riscos reais e potenciais que ten a rede, en primeiro lugar, e de maior impacto, atópase na cuestión da brecha dixital asociada tanto a xeneración de desigualdades e exclusións basadas nas capacidades de acceso e uso de Internet. En segundo lugar está o problema do risco xerado pola exposición a potenciais danos a seguridade, ao benestar e ao desenrolo social dos nenos, que aumenta a medida que os contidos e servizos de Internet se amplían a distintas esferas da vida social (Livingstone, 2007). Por outra parte temos que ter en conta que no periodo da adolescencia, os nenos e nenoas sínten unha forte motivación por comunicarse on-line, o que lles incentiva a proporcionar máis informaicón sobre sí mesmo aos seus amigos virtuais, incrementando os riscos mencionados anteriormente. 

Para concluír, gustaríame compartir con vos unha serie de medidas que poderían axudar a frear esta dinámica das redes sociais infantiles, ou a usala de xeito responsable. Unha das medidas é crear oportunidades eductivas para involucrar a xóvenes na reflexión e discusión sobre o consumo de contidos en Internet, empregando experiencias engativas de persoas apra proporcionar informaicón sobre a seguridade en Internet e abrir espazos de diálogo sobre o seu impacto no seu desenrolo persoal. Outra e prestar atención aos grupos que representen un risco potencial, como os nenos e neas con baixos recursos ou minorías, e por último, a mediadión de pais e nais de familia no uso destes medios, a través do control parental para previr riscos. Esta última poderíase facer a través de intervencións socioeducativas. 

 

Bibliografía:

  • Livingstone, S. (2007). Los niños en Europa. Evaluación de los riesgos de Internet. Telos, Cuadernos de comunicación e innovación, 73, octubre-diciembre. Consultado en junio de 2010, en http://sociedadinformacion.fundacion. telefonica.com/telos/articulocuaderno.asp@idarticulo%3D2&rev%3D73. htm
  • Marciales, V. G. P. & Cabra, T. F. (2011). Internet y pánico moral: revisión de la investigación sobre la interacción de niños y jóvenes con los nuevos medios. Universitas Psychologica, 10 (3), 855-865.
  • Peña, O. (2012). 6 redes sociales dedicadas a los niños | Nuevas Tecnologías para la Educación. Blog.catedratelefonica.deusto.es. Retrieved 17 May 2016, from http://blog.catedratelefonica.deusto.es/6-redes-sociales-dedicadas-a-los-ninos/

Comentarios

  • Maria Saco Cuartero

    Hola Sandra, paréceme interesante que haxa redes sociales destinadas para menores de idade, porque eu opino que para ter unha rede social, primeiro hai qye ser conscientes dos perigos que pode acarrear, aspecto que un neno menor de idade non ten. Non estou de acordo, que nenos e nenas menores de idade, sexan ou non da miña familia, pertenezan a unha rede social, na cal suben fotos sen darse conta da permanencia da mesma na rede.

    Pero tamén opino, que está tan de moda ter unha red social, como por exemplo Facebook, que estos nenos e nenas aínda que teñan a posibilidade de pertencer a outa rede social adaptada a súa idade, van seguir mentindo na idade para pertencer ás máis comúns. Considero, que en moitos casos os pais teñen algo de culpa, xa que creo que deberían ter constancia nas webs nas que o fillo accede, polos perigos que lle pode acarrear.

    Estaría moi ben, que as redes que comentaches se puxeran de moda entre os nenos e nenas de esa idade, para que eles poidan disfrutar dun espacio adaptado ás súas "características", por así decilo.