Novo Método de seguridade en Whatsapp

Estes días como puidestedes comprobar a compañía de mensaxeira instantánea Whatsapp aumentou o seu nivel de seguridade para que terceiras persoas non tivesen acceso a conversacións axenas, deste xeito tratase de salvagardar a privacidade dos usuarios.

O método empregado para garantir a privacidade denominase “cifrado extremo a extremo”, isto quere dicir que tanto as mensaxes, como fotografías, vídeos e notas de voz serán cifrados o ser enviados, e só se descifrarán cando cheguen o dispositivo receptor; este cifrado é elaborado pola propia aplicación que posteriormente enviará a través da rede.

Esta preocupación pola privacidade de dito servizo veu derivada polo caso que explicitou o meu compañeiro Xabier semanas atrás, e ten que ver co caso do atacante de San Bernardino no cal se desbloqueou un smartphone ante a oposición da marca do mesmo, pero aínda así o FBI foi quen de desbloquealo.

Anque este problema de privacidade que tiña esta aplicación xa tiña antecedentes, posto que no ano 2011 xa se sacou a luz a vulnerabilidade desta, xa que as conversacións dos usuarios podían ser secuestradas o que derivaba en que os seus datos foran susceptibles a terceiras persoas.

Máis tarde ante esta deficiencia, surxiron novos métodos que trataban de manter a privacidade pero ningún deles a garantía ao 100%; o suceso do atacante de San Bernardino foi a gota que colmou o vaso o que derivou na búsqueda dun novo método para garantir a privacidade das informacións.

Deste xeito nin Whatsapp, nin organizacións externas como pode ser o FBI poden acceder aos nosos datos.

Sen embargo, non toda a información está cifrada por este método, xa que este limitase a protexer o contido das nosas conversas, pero algúns datos confidenciais como son a data e gora a que foron enviados e recibidos os mensaxes, ou os números de teléfono que mantiveron a conversa permanecerán sen cifrar polo que aínda poderán ser interceptados. Polo tanto esta protección dos usuarios seguirá sendo parcial.

Para concluír, podemos dicir que é certo que nin Whatsapp nin ningunha axencia de intelixencia ou hackers terían a posibilidade de acceder aos nosos mensaxes e léelos, pero si poderían establecer relacións entre dúas persoas polas súas conversas a horas concretas entre os seus números de teléfono. Polo tanto debemos saber que a seguridade non é completa.

Pastor, J.(2016).Cómo funciona el cifrado extremo a extremo de Whatsapp y qué implicaciones tiene para la privacidad. Xataka. Recuperado de:     http://www.xataka.com/seguridad/como-funciona-el-cifrado-extremo-a-extremo-de-whatsapp-y-que-implicaciones-tiene-para-la-privacidad Fecha de Consulta: 13/04/16

No, Whatsapp no cifra toda tu información. (2016). TecnoXplora. Recuperado de: http://www.tecnoxplora.com/apps/whatsapp-cifra-toda-informacion_2016040700416.html Fecha de Consulta:09/04/16

 

Comentarios

 • Kimberly Navas

  ¡Hola Rubén! Si te soy sincera soy un poco reacia a esta "nueva medida". El tema de la privacidad, como ya has apuntado, es bastante recurrente y en ningún momento se ha hablado de una privacidad total.

  En mi opinión, al enviar un mensaje, ya sea de texto, imagen o grabación de voz a otro usuario, renuncias a la privacidad total del mismo. Asi que, cada uno debe ser consecuente con sus acciones y saber que es lo que uno debe compartir y lo que no.

 • Jenny Prieto

  ¡Hola chic@s! Yo personalmente estoy de acuerdo en que se implanten este tipo de medidas, apoyo estas iniciativas a pesar de que, en este caso, no sea 100% segura a la hora de mantener la privacidad de los ususarios dejando esos pequeños datos, como son los números o las horas, sin respaldo ninguno. No obstante, creo que es un gran paso, ya que por lo menos, los famosos hackers no podrán acceder a nuestros mensajes y por tanto, será confidencial toda esa información que se esconde tras esta mensajería instantánea. Así que, ¿algo es algo, no?

  Por otro lado, también opino como Kim en el sentido de que se debe ser consciente de lo que se está enviando y las consecuencias que puede traer este acto a través del WhatsApp o cualquier otra red social, ya que nunca sabemos si la persona que está detrás de esa pantalla es quien realmente creemos.

 • Sofía Veiga

  Buenas chic@s yo tambien estoy de acuerdo con este tipo de medidas ya que posibilitan aumentar la seguridad de nuestra información y de nuestros datos personales. 

  A pesar de esto, estoy de acuerdo con Kim, todo el mundo debe tener cuidado y ser consciente de la información y datos que se envian tanto por Whatsapp como por otros medios. 

 • Cristian González

  Yo creo que al utilizar whatsapp o caulquier otra red hay que ser consecuentes y entender que la privacidad queda al margen, esta aplicación con un precio  ínfimo o nulo se costea en base a eso, la información, muy valiosa en esta época para crear publicidad dirigida, control social o cualquiera que sea el motivo, tampoco nos vamos a poner conspiranoicos pero lo que si es cierto es que la información es altamente valiosa.

  Por otro lado tengo que decir que dudo de la efectividad de estos métodos, creo que son un camelo para crear falsa sensación de seguridad, no funcionan, al igual que los botoncitos de los semaforos (si, por supuesto que se pone verde antes si lo pulsas xdd).

  Y una última cosa, que es un hacker, sino aquel que desencripta lo encriptado, quien esta mas actualizado en la última tecnología que estas personas, y muchos trabajan en las empresas informáticas  (hecha la ley, hecha la trampa). Vamos, que me digan que mis datos no estarán en abierto para que mi vecino no los conozca, vale; que un hacker no puede leer mis mensajes de whatsapp si así lo deseara, me produce caracajadas. Un saludo, la tecnología mola.

 • Ruben-Lopez

  Ola stellaers!! antes de nada agradecervos a vosa opinión sobre o tema, polo que respecta á miña é bastante similar a vosa, posto que considero que para o emprego das redes sociais en xeral e do whatsapp en particular hai que ser moi coidadoso ca información que se envía, xa que non estamos seguros si terceiras persoas poderían acceder a ela. Como ben di Jenny é bo que se implanten medidas que aumenten a seguridade das comunicacións, aunque isto podería considerarse como puro "marketing"; como explicita Cristian estas redes sociais non teñen custo de ningún tipo agás ter conexión a internet, polo que o modo de financiarse é a través dos nosos datos e información persoal, empegando estes como base para bombardear ao usuario a publicidade de productos que poden ser do seu agrado baseandose nos seus intereses; aunque vendo dende outra perspectiva, creo recordar que cando whatsapp chegou a cobrar 0,89 € ó ano polo seu servizo houbo persoas que puxeron o grito no ceo, o que nos leva a conclusión que hai individuos que prefiren que teñan acceso á súa información persoal antes que pagar algún tipo de subscrición ou membresía.

  Vendo este panorama, considero que como antes na educación existian materias como "Educación para a cidadanía", actualmente creo que existe a necesidade de formar aos alumnos nesta temática do emprego das redes sociais dende as institucións educativas, mostrando tanto as súas vantaxes como os riscos que poidan ocasionar.

 • María

  Eu tamén estou dacordo con estes métodos de seguridade pero, considero que estes só son eficaces por un tempo xa que, en canto os "hackers se actualicen" este método requirirá doutro método para a protección de fotos, conversas, etc. 

  Considero que a seguridade en internet é mínima e, polo tanto, todo o que teña que ver con el e necesite do mesmo para funcionar, tamén terá unha seguridade mínima.

  Un saúdo!