Nativos dixitais e inmigrantes dixitais, repercusións educativas.

Veño a falarvos de dous conceptos que atopei pola rede, os nativos dixitales e inmigrantes dixitales relacionandoos directamente coa súa repercusión na área educativa.

A orixe dos termos, provén das reflexións de Marc Prensky, en concreto do seu artigo “Digital Natives, Digital Inmigrants” . Trátase do fundador de Games2train, unha compañía de aprendizaxe electrónico,pero ademáis, é mundialmente coñecido pola súa labor na área da educación e da ensinanza.

Con estes dous conceptos, establece unha diferencia entre perfiles diversos de uso e acceso as TIC. Define aos nativos dixitais como a primeira xeración que creceu coas tecnoloxías dixitais e que son “nativos” do linguaxe dos ordenadores, videoxogos e Internet, mestras que os inmigrantes dixitais son aqueles que non creceron nun mundo dixital, pero acercanse a tecnoloxía adoptando algúns aspectos

Estes termos, tamén foron traballados por outros autores importantes, entre os cales destaca Jerome Tapscott, profundizando máis no impacto da tecnoloxía no mundo educativo.

As diferenzas que existen entre os estudantes que tiveron acceso a os novos medios dixitais na rede na súa etapa formativa e os que non, vai maís alá dunha simple brecha xeracional. Trátase da distinta asimilación de procesos, unha persoa que desenrola as súas actividades en entornos virtuais de forma contínua, como no caso dos nativos dixitais, vai ter como consecuencia un desenrolo maior de habilidades como, por exemplo, a mellor interpretación de imáxes visuais.

Esta nova era, vese involucrada nos procesos de ensinanaza. Podemos decir, que o termo nativo dixital vai da mau dos discentes, mestres que o termo inmigrante dixital, pódese asociar a figura de moitos docentes na actualidade.

Esta afirmación supón que nós, os nativos dixitais, presentamos necesidades diferentes as anteriores xeracións, como os nosos mestres, o que conleva que se produza unha ruptura, un desfase. Esta brecha móstrase nas aulas todos os días. Os estudantes preferimos recibir información de forma rápida é inmediata, preferimos as imaxes por encima dos textos, funcionamos mellor cando traballamos cun ordenador ou tablet, preferimos aprender con novas formas lúdicas antes que de forma tradicional.

Despois de analizar todo isto, sitúome na mesma portura que Presnky, entendendo que os docentes deben esfrozarse en conseguir situarse a niveis semellantes de manexo das tecnoloxías, senon, a educación que ofertan pode converterse en algo que non merece a pena en comparación coas experiencias que se poden obter na rede. Sempre avanzamos, polo tanto un nativo dixital non pode retrocer e adaptarse as fromas de traballo dos mestres. Os mestres e mestras deben aprender a comunicarse a través da nova linguaxe dixital, ir máis rápido e adaptar os contidos correspondentes a os novos escenarios dixitais.

Sempre me situei en psoturas bastente contrarias es tecnoloxías, pero despois de valorar como é a ensinanza na actualidade decateime de que o cambio que s eproduciu é abrumador. Os nenos/as de hoxe en día adquiren cada vez máis habilidades dentro das novas tecnoloxías, mestres moitos profesores/as non avanzan, o que produce unha desfase e unha monotonía que conleva atrasos na educación. Pode ser que esta materia cumpla esta función, mostrarnos como futuros pedagogos/as que a tecnoloxía vanza e nos debemos facelo con ela, ademáis de axudarnos con novos conceptos e de intentar que fagamos un autoaprendizaxe buscando sempre novos temas relacionados coa tecnoloxía educativa.  

Captura.PNG

Fontes da imaxe: http://www.esnips.com/doc/cb40a03b-cf3d-4869-9ed6 (Del Río, 2007)  

Bibliografía:

Ovelar, R., Benito, M., Romo, J. (2009) Nativos digitales y aprendizaje: una aproximación a la evolución de este concepto. Revista Icono14 [en línea] 1 de junio de 2009, Nº 12. pp. 31-53. Recuperado (Fecha de acceso), de http://www.icono14.net

 

DEL RÍO, J. (2007): Atlas de la brecha digital, España 2007. Recuperado el 10 de 10 de 2009, de http://www.esnips.com/doc/cb40a03b-cf3d-4869-9ed6  

Comentarios

  • Vanesa

    Hola Sandra! Conocía el término de nativos digitales pero hasta ahora no había oído hablar de los inmigrantes digitales, me parece muy interesante este tema porque como bien dices los maestros deben adaptarse a los nuevos fenómenos tecnológicos de nuestros días para garantizar una educación de calidad. Sin embargo, está claro que en las nuevas generaciones los inmigrantes digitales desaparecerán y a la sociedad le debería resultar más sencillo trabajar sobre estos aspectos. Aunque como sabemos, las competencias informacionales no son solo saber utilizar un ordenador o un móvil sino que van mucho más allá y por mucho que seamos nativos digitales esto debe trabajarse. Ayer mismo leí una entrada de una de nuestras compañeras, Antela, que reflexionaba sobre los huérfanos digitales y creo que habláis desde puntos de vista distintos, lo que podría generar debate.