A tecnoloxía e a discapacidade

Según a Organización Mundial da Saúde, o 15% da poboación mundial está afectada por algun tipo de discapacidade física, psíquica ou sensorial que dificulta o seu desenrolo persoal e a súa integración social, educativa e laboral.

A globalización, permitíunos acotar as distancias e fixo realidade as comunicacións y a transmisión de información entre persoas con discapacidade de calquera lugar do planeta, representadno un importante potencial para o desenrolo e o fomento do benestar en condicións de equidade social.

Por outra banda, temos que ter en conta o aspecto da educación inclusiva, onde a Unesco señala que “A inclusión non ten que ver só co acceso dos alumnos e alumnas con discapacidade as escolas comúns, se non con eliminar ou minimizar as barreiras que limitan a aprendizaxe e a participación de todo o alumnado” (UNESCO, 2000).

Como xa temos claro que a aprendizaxe tamén se atopa no mundo tecnolóxico, o que pretendo expresar é que se deberían contemplar medidas que permitan as persoas con discapacidade ter un acceso ao desenrolo tecnolóxico e así poder ocupar o lugar que lle corresponde na toma de decións que afecten as súas vidas, un novo mundo dixital cun potencial totalmente inclusivo e non segregador, como o é o actual. Está claro que as persoas discapacitadas hoxe en día teñen moitas ventazas e factores de axuda nas redes, pero sempre de forma especial e non normal. Esta realidade pódese observar no funcionamento das redes sociais, as cales aínda están en proceso de desenrolo de programas adaptados.

Esta reflexión débese ás axudas que proporciona o uso das tecnoloxías aos discapacitados en todos os ámbitos, entre as cales destaco:

-Motivan de forma especial comparando co uso de outro tipo de soportes.

-Posibilitan unha tarefa educativa sistemática e individualizada.

-Axudan a comunicarse sen intermediarios e a poder acceder a información desde calquer punto.

-Axudan en contextos moi diferentes, educativo, vida social, pública, cultural, no fogar...

Como conclusión, podo aportar que a partir de recolectar información sobre a influencia das tecnoloxías nas persoas discapacitadas, decateime de que a tecnoloxía educativa é a suma das actividades que fan que a persoa cambie os seus ambientes externos e internos para adquirir e utilizar os coñecementos que nos ofrece o noso entorno.

Aiquí deixovos un enlace a un vídeo de Youtube onde se pode observar como axudan as tecnoloxías as persoas con algún tipo de discapacidade:

Bibliografía:

Koon, R., & De la Vega, M. E. (2000, Junio). El impacto tecnológico en las personas con discapacidad. En Conferencia presentada en el II Congreso Iberoamericano de Informática Educativa Especial, Córdoba.

VELASCO, F. (1997) Informática y sordera. II Simposi Nacional de Logopedia. Barcelona. Octubre 1997.

UNESCO. (2000)Índice de Inclusión. Desarrollando el aprendizaje y la participación en las escuelas

Comentarios

  • Fátima Ramírez González

    Hola Sandra! Es muy interesante tu post y el vídeo que adjuntas! Las nuevas tecnologías son más motivantes para los alumnos que las usan, pero yo no sabía que para los discapacitados los fueran tanto. Como bien dices, las tecnologías ayudan a que la vida de estas personas mejore un poco y se avance en la inclusión, además permiten que este colectivo tenga más autonomía en su vida diaria. Creo que se debería avanzar más en este tema, ya que, por ejemplo, cuando estuve de prácticas en Down Compsotela contaban con una pizarra digital en un aula pero no se le daba gran uso; además había aulas que no tenían proyector y se hacía realmente complicado mostrarles unas diapositivas y, después de ver el vídeo, me he dado cuenta de todo el partido que le podrían sacar a la pizarra o a instalar proyectores en todas las aulas para que así los alumnos pudieran avanzar en su aprendizaje de una manera más eficaz. 

  • Cristina Seijas

    Hola Sandra,

    la verdad es que la línea que siguen mis entradas en el blog son bastante negativas hacia la tecnología y ver entradas como la tuya me hace reflexionar y darme cuenta de que debo de modificar un poco la balanza e intentar ponerla 50-50 ya que, por ejemplo, en este caso las nuevas tecnologías son un tesoro para esta gente.