Propiedade Intelectual e Infoxicación

Ola a todos/as!

Como probablemente lle pasará a moitos de vós, hai temas que non abordei nas miñas entradas e co cal estou facendo un proceso de “reconstrucción”.

Nesta entrada gustaríame falar un pouco dos termos: copyright, copyleft e Creative Commons, que se abordaron na terceira expositiva da materia. Por último tamén me gustaría tratar o termo “Infoxicación”. Así que imos alá!

Cada vez que se produce una obra intelectual xa sexa artística, literaria, de investigación…tamén existe una propiedade intelectual é dicir, quen é o dono desa obra e que leis existen en torno a mesma. Segundo Jesús Valverde (2013)  para que una creación sexa considerada comopropiedade intelectual debe de cumprir dúas condicións: Por una banda debe ser expresada dalgún xeito e pola outra debe ser orixinal

Afondando un pouco máis no concepto de propiedade  intelectual atopamos a definición que fai o Ministerio de Educación, Cultura e Deporte que a define como:

 La propiedad intelectual es el conjunto de derechos que corresponden a los autores y a otros titulares (artistas, productores, organismos de radiodifusión...) respecto de las obras y prestaciones fruto de su creación. Al Ministerio le corresponde proponer las medidas, normativas o no, para lograr la adecuada protección de la propiedad intelectual.

Pero en función do marco lexislativo que se escolla para regular dita propiedade intelectual podemos atoparnos con diferentes opcións

  • Centrémonos en primeiro lugar no Copyright. Según a RAE o Copyrigt sería o equivalente en español ao que se coñece como “derechos de autor”. O copyright engloba un conxunto de leis que regulan tanto os dereitos morales, coma os patrimoniales dunha obra. Esta é a licenza máis coñecida e tamén a máis empregada. Pódese afirmar que o copyright é a licenza que mais restriccións e limitacións presenta. O autor da obra é xeralmente a única persoa que ten plenos dereitos sobre a obra e se se quere empregar ou utilizar cómpre pedir permiso ao autor da mesma, ou ben pagar polos dereitos de autor. Normalmente esta licenza só permite o uso persoal da mesma pero non a súa redistribución. Esta licenza aplícase a libros, discos, películas, softwares… 

 

                                                                  copyright1.jpg

 

                                  

  • En segundo lugar teríamos o Copyleft. O copyleft fai referencia a una tipoloxía de licencias de software libre. Richard Stallman foi o creador do movemento polo software libre no mundo. As obras que posúen esta licenza (programas informáticos, arte, cultura…) poden ser distribuidas de forma libre, modificadas, compartidas… coa condición de que estes mismos dereitos sexan recoñecidos nas obras modificadas.     

 

                                                                     copyleft1.jpg

                                              

  • Por último teríamos o modelo de licenzas de Creative Commons. Este modelo de licenzas están estreitamente vinculados co Cpyleft xa que derivan del. A principal diferenza reside en que Creative Comons ofrece un amplo abano de tipos de licenzas onde o autor decide a protección que lle quere outorgar á súa obra. Os creative comons están tendo moita relevancia últimamente.                  

 

                                                                     creative comons.jpg

Outro aspecto que chamou a miña atención desta sesión foi o termo de: infoxicación. Que fai referencia ao exceso de información que trae como consecuencia a incapacidade de tomar unha decisión ou estar desinformado sobre un tema. Este termo foi acuñado por Alvin Toffler en 1970. Dito termo ten gran relevancia actualmente, sobre todo nos tempos que vivimos que ao ter unha gran sobre carga informativa, isto fai en moitos casos que estemos desinformados e teñamos que contratastar varios medios para comprobar a veracidade dunha determinada información.

Espero que vos agradara este análise da propiedade intelectual e a infoxicación.

Un saúdo!

______________________________________________________________________________________________

Referencias bibliográficas:

 

 

 

Comentarios

  • Paula Rodriguez

    Hola Rocío! Creo que has hecho un resumen interesante en cuanto a los principales conceptos que recogen el tema de la propiedad intelectual. La mayoría de ellos, aunque sea sólo por encima, nos suenan de verlos, y el más novedoso me resulta el concepto de infoxicación. Sin duda este concepto está presente actualmente en numerosas ocasiones, ya que vivimos en mundo profundamente comunicado e informatizado que envía y recibe información de muchas fuentes y a veces no sabemos de cual fiarnos o a cual recurrir para obtener lo que queremos saber.