OpenStreetMap

Na última interactiva antes de comezar as nosas prácticas de centro, o 5 de Outubro, estivemos falando a cerca do open street map.

A diferencia de google maps, nesta ferramenta si podemos corrixir errores, engadir novos datos ou utilizar estes mapas para incluílos por exemplo en traballos sen necesidade de licencias.

Esta considéroa unha ferramenta moi interesante para traballar na aula porque  é libre. Ademáis cada rapaz pode  darlle localización a espazos ou elementos cos que convive día a día e ver a a utilidade que ten a tecnoloxía na nosa vida e realidade.