• Blogs
 • Milagros
 • Relación das prácticas coa materia de Tecnoloxía Educativa

Relación das prácticas coa materia de Tecnoloxía Educativa

Como aínda non mencionei que tal me están resultando as prácticas, creo que este blog debería referirse a elas xa que me parece un momento ideal despois de levar uns cantos días no centro que escollín.

Para comezar, teño que mencionar que estou nun centro educativo de menores, polo que é un lugar bastante diferente ao resto de centros e institucións. Isto é debido a que neste centro está todo bastante vixilado e controlado polos diferentes traballadores que alí acoden. Ademais, como é un centro de menores que algunos son tutelados pola Xunta e outros están alí por outros motivos, non existe ou máis ben non se permite explorar demasiado pola zona.

Con respecto a esta asignatura, teño que destacar que é un centro que non utilizan nada as tecnoloxías, nin siquiera existe unha sala de ordenadores, senón que en cada despacho dos educadores ou na sala de dirección hai sólo un ordenador. Non é porque esteñan en contra do uso de outros dispositivos ou porque non queren que os menores as utilicen, pero resúltalles bastante difícil poder traballar con estos menores por diversos problemas que causan. 

Intentaron facer talleres, actividades e incluso xogos utilizando a tecnoloxía pero foi un resultado negativo, xa que non valoran o esforzo dos educadores, ademais de que se acaban por estropear calquera aparato que o propio centro lle costa bastante diñeiro. Existen vídeos e DVD para ver películas,pero sólo se usan unha vez a semana, despois todo está baixo chave.

Por isto, e por certos problemas internos do centro non existe un desenvolvemento adecuado no que a tecnoloxía se refiere, nin siquiera no ámbito educativo. Polo que estos menores non van poder desenvolver o seu coñecemento neste ámbito, senón que seguen nun ritmo antiguo e lento comparado con outros menores. 

Por outro lado, persoalmente creo que se debería buscar outro modo de poder introducir nas vidas destes rapaces e rapazas o uso de tecnoloxía, xa que poderían aprender e aumentar os seus coñecementos en diversos ámbitos, sen embargo non depende de min.

Comentarios

 • Nerea Patiño Fontenla

  Hola Milagros. Acabo de leer tu aportación y me gustaría comentar al respecto. En primer lugar, ha llamado mi atención que realices las prácticas en un centro de menores al igual que yo, ya que lo desconocía y me parece interesante poder tener perspectivas diferentes en cuanto al uso de la tecnología dentro de un mismo ámbito o dentro de instituciones con un carácter similar. 

  A diferencia de lo que ocurre en el centro en que tú realizas las prácticas, en el Centro de Menores en que yo las estoy realizando los jóvenes tienen horas concretas con profesor para hacer uso de las Nuevas Tecnologías, en concreto, la informática. Por tanto, en este centro sí están presentes de manera habitual, ya que está estipulado un horario para cada grupo de alumnos en función del día de la semana. También, se emplean recursos tecnológicos como el DVD y como en tu caso, todo se encuentra cerrado con llave. En mi caso, los jóvenes suelen hacer un buen uso de los recursos tecnológicos, aunque en situaciones puntuales suelen ponerles sanciones por acceder a redes sociales, puesto que está prohibido el acceso a las mismas, ya que el tiempo en dichas sesiones de clase se emplea para las actividades que propone el profesor. 

 • Noelia Casal

  Como me alegro de ler as vosas experiencias nun centro de menores, xa que é un eido que me chama moito a atención. Polo que vexo trabállase de forma diferente no referente á tecnoloxía; non coñezo os espazos, pero supoño que terá moito que ver coas conductas que os menores experimenten hacia os aparatos tecnolóxicos e o uso e o proveito que fagan do tempo que a estes lle poidan dedicar, non?

  Sorte coas prácticas, compañeiras!

 • Milagros

  Moita sorte nas prácticas Nerea!!! Creo que estos centros son os perfectos para vivir experiencias novas e aprender da forma máis motivadora. 

  Sorpréndeme que lles deixen utilizar as redes sociais, xa que neste no que estou téñeno totalmente prohibido. Alegrome de que alí teñan clases de informática xa que lles axuda a manterse entretidos e a aprender. 

  Por outro lado Noa, contestarche que si que depende moitísimo do comportamento que teñan os menores no centro poderán facerse certas actividades ou senón obterán castigos. Moitas grazas por comentar e igualmente che desexo moita sorte nas prácticas, vémonos pronto chicas. :)