Cambio de roles

Por Silvia

 Moitos días comentei no blog o cambio de roles que se produciu de uns anos atrás ata a actualidade, cos cambios dados no sistema educativo pola introducción das TICs. Comentei algúns artigos, textos e mesmo algunha imaxe. Hoxe ocurriuseme a idea de plasmar este cambio de outro xeito, fixen este cadro donde se representan eses roles.

MODELO

CENTRO

PAPEL DEL ESTUDIANTE

TECNOLOGÍA

Tradicional

Profesor

Pasivo

Pizarra/TV/radio

Información

Estudiante

Activo

PC

Conocimiento

Grupo

Adaptable

PC + red

 Que vos parece? Incluiríades ou quitaríades algo? Parécevos demasiado simple?