• Blogs
  • Nuria
  • Como educar no uso das novas tecnoloxías

Como educar no uso das novas tecnoloxías

Este foi un tema que últimamente estou escoitanto falar moito del. Debido a gran preocupación que xeran as novas tecnoloxías e o seu uso hoxe en día, sobre todo o acoso mediante elas. 

E quería empezar a miña entrada con este video, do que aqui vos deixo o enalce, xa que me parece unha forma de resumilo moi boa: 

No video fálasenos de como agora os nenos viven nun entorno tecnolóxico, que ata se cambian os libros por Ipads ou portatiles. E o que se debe facer para educalos na tecnoloxía, é facer que eles se sintan cómodos usandoa. 

Para esto non só deben recibir unha educación dirixida unicamente a tecnoloxía senon que o que se lle debe impartir é unha educación en xeral. Ademais deso, aínda que deben contar con certa liberdade para chegar a sentirse cómodos usandoas, é obligación de pais e educadores vixiar o que fan, e para isto sirve con poñer unhas normas básicas como son os horarios, o tipo de páxinas que visitan ou o tipo de contido que non debe visionar. 

Según Mercedes Corbellá, algunhas das recomendacións para previr problemas son: proporcionar outras alternativas de ocio, divertidas e o aire libre; fomentar a relación con outros rapaces; potenciar outras aficcións como poden ser a lectura ou o cine; ter unha boa comunicación familiar, e reforzar a súa autoestima. 

Esta misma autora, no mesmo post donde publicou as recomendacións, fala de 10 pautas para o bo uso das tecnoloxías como son que os dispositivos sexan adecuados o neno, negociar con eles os riscos e normas de uso, ter as tecnoloxías en espazos comúns, ter un tempo establecido para usalas, enseñarlle a relacionarse co resto do mundo, enserñarlle a ser críticos, estar o día da evolución tecnolóxica, ser un exemplo para eles, estar alerta por se se presentan síntomas de adicción e ser coherentes co seu uso. 

Dende o meu punto de vista, estas son unhas boas recomendacións que se lle poden facer os pais para que así se poidan evitar que haxa sucesos de acoso mediante as tecnoloxías. Penso que se controlas en certa medida o que o neno fai mentras ten a súa disposición, se lle enseñas para que esta ben usar as tecnoloxías e os contidos que debe evitar, é un gran paso para que eles mesmos aprendan o bo uso destas. 

Ademais, gustaríame facer fincapé no que se dixo no video, de que non só hai que educar no bo uso das tecnoloxías, senon que hai que educar en xeral. Penso que unha educación boa, en valores, empatía, etc. fai que o propio neno sexa consciente de que hai certas cousas que non esta ben facer mediante un dispositivo tecnolóxico. 

 

Fontes: 

http://www.hacerfamilia.com/educacion/10-pautas-buen-uso-nuevas-tecnologias-20161024105816.html

 

 

Comentarios

  • Andrea Bermúdez

    Hola Nuria. El vídeo que presentas refleja muy acertadamente la situación actual que están experimentando los niños y niñas más jóvenes que invierten todo su tiempo en consumir tecnología, tanto de un modo personal en sus espacios de ocio, como más recientemente en el ámbito académico.

    Soy partidaria de romper el monopolio en el que se han convertido los soportes tecnológicos como protagonistas de nuestro tiempo y nuestras vidas, por ello, las pautas que M. Corbellá propone enfocadas a los padres y madres de estos niños, me parecen básicas para conseguir un desarrollo integral de la personalidad del mismo, logrando crear distintos centros de interés más allá de cualquier dispositivo electrónico. Por lo que proporcionar otras alternativas de divertimento me parece fundamental - aunque esto conlleve una mayor implicación y dedicación en el proceso educativo por parte de los padres, que darle acceso a un móvil para que se entretenga durante toda la tarde -.