MODELOS

Por IriaPG Comentarios (2)

 

Neste blog intentei, por un lado, facer un breve resumo sobre as teorías do aprendizaxe que demos na materia de Tecnoloxías Educativas. E por outro, dar a miña opinión ó respecto. Teño que sinalar ademais que, por ser hoxe o día das Letras Galegas, decidín facer esta publicación en galego a modo de homenaxe a nosa lingua. Aí vai, ¡Espero que vos resulte útil e interesante!

-          Condutismo: A teoría da aprendizaxe condutista refírese a diversos cambios que xorden e son observables na conduta dunha persoa. Enfócase na repetición de patróns de conduta ata que se volven inconscientes. A aprendizaxe lógrase cando unha resposta é correcta e máis a diante observásese un estímulo específico.

As características da aprendizaxe condutista son: os estímulos, as respostas e a asociación entre ambos.

A relación das TICs coa teoría condutista baséase no ensino programado por Skinner que consiste na presentación continua de preguntas do educador e as respostas correctas dos alumnos por medio dun ordenador.

“Parten de la concepción del aprendizaje como una asociación entre estímulo y respuesta, reconociendo la importancia del sustrato biológico para el logro del desarrollo. Este es un modelo mecánico de aprendizaje que opera por condicionamiento. El acento, lo determinante en la producción de aprendizaje, está dado por las condiciones externas. El experimentador/ educador ejerce una verdadera manipulación sobre el sujeto, creando y variando las condiciones del medio hasta que aquel emite la conducta correcta que es reforzada inmediatamente”. (Nestor, 2012)

Non sei que vos suxire todo isto a vos, pero a min recórdame moito a metodoloxía que seguían na materia de TIC en primeiro de bacharelato no centro ao que asistín. Explícovos, nesta materia dedicabamos as clases a traballar cunha aplicación que nos mostraba preguntas sobre o tema a tratar e tiñamos que ir marcando a resposta correcta entre as posibilidades que se nos mostraban. Cando acertabas na pantalla aparecían grandes letras verdes que dicían “¡MOI BEN! A TÚA SESPOSTA É CORRECTA. PODES CONTINUAR”, mentres que se te equivocabas as letras eran vermellas e dicían “RESPOSTA INCORRECTA. PROBA DE NOVO” e tiñas que seguir probando respostas ata dar coa correcta.

Dado que a materia reducíase simplemente a iso, non aprendín moito. Aínda así creo que o reforzo positivo, acompañado de doutras técnicas, resulta moi útil.

 

-          Cognitivísimo: Na teoría cognitiva atopamos a Ausubel coa súa Teoría da aprendizaxe significativa. Ausubel propón a aprendizaxe significativa como a internalización de novos coñecementos relacionados como saberes previos. Isto quere dicir que unha aprendizaxe é significativo cando pode relacionarse, de modo non arbitrario e substancial,  ou sexa, non ao pé da letra. Co que o alumno xa sabe.

“Para que el aprendizaje sea significativo son necesarias por lo menos dos condiciones: En primer lugar, el material de aprendizaje debe poseer un significado en sí mismo, es decir, sus diversas partes deben estar relacionadas con cierta lógica; en segundo lugar que el material resulte potencialmente significativo para el alumno, es decir, que este posea en su estructura de conocimiento ideas inclusoras con las que pueda relacionarse el material. Para lograr el aprendizaje de un nuevo concepto, según Ausubel, es necesario tender un puente cognitivo entre ese nuevo concepto y alguna idea de carácter más general ya presente en la mente del alumno. Este puente cognitivo recibe el nombre de organizador previo y consistiría en una o varias ideas generales que se presentan antes que los materiales de aprendizaje propiamente dichos con el fin de facilitar su asimilación” (Jimmy Wales, 2015).

“Además, destaca la importancia del aprendizaje por recepción y las TICs como los medios más eficaces para el proceso de enseñanza- aprendizaje. Esta afirmación debiera la que a través del ordenador se pueden hacer simulaciones, se puede rescatar los saberes previos, se propicia el descubrimiento; sin embargo todo esto no puede reemplazar a la realidad” (Rioja, 2010).

Creo que as vantaxes do cognitivísimo xa as coñecemos todos por anteriores materias da carreira así que pouco teño que dicir. Para min “chapar” non ten valor educativo algún, pois aposto totalmente polo aprendizaxe significativo.

 

-          Construtivismo: A teoría constructivista baséase na aprendizaxe fundamentada na premisa da reflexión das nosas experiencias. Desta maneira,  vaise formando a maneira de como entendemos e concibimos o mundo no que vivimos.

Esta idea consolídase en  cada persoa con regras e modelos propios, os cales van dando un sentido a cada nova experiencia.

O constructivismo afirma que a aprendizaxe é esencialmente activo. Cando unha persoa aprende algo novo, incorpórao ás súas experiencias previas e ás súas propias estruturas mentais.

No plan educativo a teoría constructivista reflíctese nunha corrente didáctica ,  que estimula a aprendizaxe favorecendo o desenvolvemento do suxeito para que este asimile a realidade.

Pappert é creador da linguaxe de Logo, a cal é a primeira linguaxe de programación deseñados para nenos que utilizan instrucións moi sinxelas para poder desprazar un debuxo pola pantalla,  por exemplo.

Céntrase no dominio da xeometría e os seus conceptos básicos. O neno aprende dos seus proxectos e da súa interacción co computador xunto a unha figura que guíe e que lle permita ao neno extraer conceptos, nocións.

 

-          Conectivísimo: O conectivísimo recoñece que a aprendizaxe reside nun colectivo de opinións individuais. O coñecemento está aí,  en cada un de nós e o que facemos é buscalo cando o necesitamos á súa vez que colaboramos na construción do coñecemento doutros por todo este concepto de redes de coñecemento, sociais de aprendizaxe. Non o sabemos todo o coñecemento está aí para cando o necesitemos.

Este modelo considera as conexións e non o contido como o punto de partida para a aprendizaxe.

A Intención das actividades de aprendizaxe é actualizar, manter "ao día" o coñecemento. Debido a que o coñecemento está a crecer rapidamente, pode cambiar rapidamente o que é percibido como a realidade.

Como se pode observar, este modelo choca con todos os demais e poderíase considerar algo así como unha visión actualizada posto que é a que ten máis en conta a realidade na que nos movemos a sociedade informatizada de hoxe en dia.

 

¿E vos que opinades destes modelos?

 

 

Referencias bibliograficas:

Area, M. (2004): Los medios y las tecnologías en la educación, Madrid, Pirámide.

 

Bautista, A. y Alba, C. (1997). “¿Qué es la tecnología educativa?: autores y significados”, Pixel-Bit. Revista de medios y educación, 9, 51-62.

 

Cabero, J. (2001): Tecnología educativa. Diseño y utilización de medios en la enseñanza, Barcelona, Paidós.

 

García-ValcárceL, A. (2003): Tecnología educativa. Implicaciones educativas del desarrollo tecnológico, Madrid, La Muralla.

 

Wikispaces. (S.f). Teorías del aprendizaje. Recuperado de: http://uoctic-grupo6.wikispaces.com/Conductismo

Comentarios

 • Daniel López

  Me parece de muy buen gusto que hicieras tu publicación en gallego a modo de homenaje, pero si me lo permites comentaré en castellano.

  En cuanto a la publicación, me ha sorprendido la forma en la que relacionas las teorías con ejemplos de tu experiencia. Como bien haces ver en tu publicación, considero que la visión del alumno, desde el punto de vista del conductismo; es reduccionista puesto que el aprendizaje es mucho más que acertar una pregunta después de haberla repetido una y otra vez. Además, considero que el alumno es considerado, en este enfoque, como un receptor pasivo. Uno de los aspectos  a destacar es el refuerzo positivo,  esta  teoría incide en este elemento como bien nos ilustra con tu ejemplo: ¡Moi ben!. Es te último concepto me parece un aporte especialmente relevante de esta teoría.

  En cuanto al cognitivismo, el aporte más destacado es que concibe al alumno como un agente activo, que es capaz de recopilar, organizar y vincular la información. Es decir, el alumno posee una estructura inicial a la que va incluyendo más y más información.

  El constructivismo, opino que  mantiene que el aprendizaje es activo, colaborativo y reflexivo; además si se parte de la experiencia del alumno estamos afirmando que el aprendizaje se encuentra contextualizado con su propia realidad, aspecto que tiene un valor incalculable desde el punto de vista pedagógico.

  Por otra parte el conectivismo establece que el conocimiento fluye y se transforma, y lo que es válido hoy puede que no lo sea mañana. Por lo tanto, una de las aportaciones más relevantes de esta teoría es la capacidad para buscar información, al contrario que las anteriores teorías cuya principal preocupación es dar respuesta a cómo aprenden los humanos y a la acumulación de información.

  Considero que, cada corriente entiende el concepto de aprendizaje de una forma diferente, es decir, opino que este elemento varia acorde con los descubrimientos científicos, y la realidad en la que nos encontremos. Además, todos los modelos son válidos, puesto que unos serán más adecuados para trabajar unos contenidos y niveles educativos que otros.

 • IriaPG

  Gracias por tu comentario Daniel! Me quedo sobre todo con el último parrafo pues cuando estaba elaborando esta entrada no podía dejar de reflexionar sobre que modelo era el mejor, el más recomendable. Tú me has dado una nueva opción pues no te decantas por ninguno sino que eliges a los tres y usas uno u otro en función de la necesidad del aprendizaje que se lleve a cabo. Creo que esta opción es la más inteligente pues de este modo es posible aprovechar las ventajas de cada modelo.