Squeak _ Alan kay

SQUEAK

Squeak é un proxecto creado por Alan Kay coa finalidade de realizar actividades educativas quepoidan relacionarse directamente coa vida cotiá.

Para crear este programa Alan Kay baseasen a teoría constructivista e nos métodos de aprendizaxe de Maria Montessori.

No programa Squeak os elementos e iconos de traballo son os mesmos que todos podemos ver no noso día a día para poder facer, así, o proceso de aprendizaxe máis sinxelo. É dicir, para crear os diferentes elementos que os alumnos realizan con Squeak durante o aprendizaxe úsanse iconos representados por obxectos como tesoiras, regras, papeleiras, etc. deste modo os usuarios do programa poden entender a perfección cales son os medios que deben utilizar para realizar as súas tarefas.

O aprendizaxe en Squeak adquírese de maneira inconsciente. pero se adquírese, é dicir, lógrase que o alumno integre os conceptos daquela materia coa que se está traballando mediante este programa.

Squeak pretende que o alumno sexa participe activo dos seus aprendizaxes, pero non so iso, senón que o alumno e quen crea o seu propio proceso de aprendizaxe.

Para traballar con Squeak preséntaselle un problema ou unha pregunta os alumnos, despois realizase unha hipóteses e a partir de aí os alumnos realizan as súas investigacións e comprobacións. Unha vez realizadas as comprobacións comprobase si a hipótesis realizada con anterioridade é certa ou si se rompe. Ao rompérselles a hipóteses, deben experimentar como se produce o problema que están investigando.

Alan Kay desenvolve este programa baseándose na hipóteses de que cando o neno constrúe o seu propio aprendizaxe é cando realmente chega a adquirir o aprendizaxe.

No vídeo que vimos na clase en relación co neste proxecto puidemos ver como os alumnos realizaban exercicios sobre matemáticas coa creación dun coche. Mediante este coche aprenderon a medir distancias, a medir o diámetro das rodas e outros conceptos exclusivos de matemáticas que asocian con outras ciencia se conceptos. Tamén realizaron exercicios para estudar a forza fa gravidade, entre outros aprendizaxes.

Fontes consultadas:

http://www.squeakland.org/

http://es.wikipedia.org/wiki/Squeak

-Apuntes tomados na aula.