Doodle de Google

A menudo, cando entramos na rede vemos símbolos ou palabras que non sabemos que significan.

De feito, dedicamos unha clase a estes aspectos, por exemplo:

- www: World Wide Web (Rede Informática Mundial)

- http: HiperText Transfer Protocol ( Protocolo de Transferencia de HiperTexto) métoco máis común para intercambiar información na World Wide Web.

- Marcador social: espacio onde podo colocar cousas do meu interese. Delicius é un servicio de xestión de marcadores sociais.

 

Hoxe entrando en google, vin a palabra Doodle. Doodle significa garabato en inglés, e así é como lle chaman o icono que aparece na páxina principal do buscador. Desde  Agosto de 1998, google cambia o seu logo para commemorar algún acontecemento histórico ou suxerirnos algunha búsqueda.

Doodle de Barrio Sésamo 

 

Desde entonces a demenada de doodles polos usuarios do buscador aumentou de forma notoria. Actualmente google creou 1000 doodles e ten un equipo de traballo dedicado específicamente a eso. Gracias  a estos iconos podemos informarnos de gran cantidade de acontecementos de todo tipo.

 

Doodle sobre Peter Carl Fabergé 

O doodle que protagoniza o búscador google hoxe conmemora o 166 aniversario do necemento de Fabergé.
Este xoieiro da Casa Real Rusa é coñecido polos seus Ovos de Pascua.

 

Baixo o meu punto de vista, vexo estes iconos como un potente instrumento publicitario desde o que se poderían conmemorar moitos actos educativos abrindo o noso campo a todos os usuarios de internet.